Ziekmelding hoeft soms pas later naar UWV

Een zieke werknemer die in aanmerking komt voor een Ziektewet-uitkering moet u uiterlijk op de vierde ziektedag ziek melden bij UWV. Maar in bepaalde gevallen hoeft u deze melding pas bij zes weken ziekte te doen. En heeft een werknemer geen recht op een Ziektewet-uitkering? Dan hoeft u het ziektegeval pas in de 42e ziekteweek bij UWV te melden.

7 maart 2011 | Door redactie

Normaal gesproken betaalt de werkgever bij ziekte van zijn werknemers hun loon door. In sommige situaties hebben zieke werknemers echter recht op een Ziektewet-uitkering van de overheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

  • werkneemsters die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling;
  • structureel functioneel beperkte werknemers en arbeidsgehandicapten die ziek zijn;
  • werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte.

Werknemers die recht hebben op zo'n Ziektewet-uitkering moet u uiterlijk op de vierde ziektedag ziek melden bij UWV.

Voorkom een boete

In bepaalde gevallen hoeft u de ziekmelding van een werknemer met recht op een Ziektewet-uitkering pas later aan UWV te doen. Dan moet de melding binnen zijn voordat de medewerker
zes weken ziek is. Dit geldt voor:

  • werkneemsters die ziek worden als gevolg van zwangerschap (vóór het zwangerschapsverlof);
  • werknemers die door orgaandonatie ziek worden of arbeidsongeschikt raken;
  • werknemers die zich ziekmelden terwijl ze onder de no-riskpolis vallen.

Zieke medewerkers van 55 jaar of ouder – die in aanmerking komen voor een Ziektewet-uitkering – meldt u uiterlijk binnen vier dagen zieken nadat ze 13 weken ziek zijn. Bent u te laat met ziek melden? Dan krijgt u een boete van maximaal € 455.

Tegelijkertijd ziek- en hersteldmelden

Is de zieke werknemer weer beter, dan moet u binnen twee dagen een hersteldmelding indienen bij UWV. Een medewerker die vier weken ziek is, heeft u dan soms nog niet eens bij UWV gemeld. In dat geval kunt u de hersteldmelding tegelijk indienen met de ziekmelding.
Als het dienstverband van een werknemer tijdens zijn ziekte stopt, geeft u de ziekmelding aan UWV door op de laatste werkdag van zijn dienstverband. Vanaf die datum keert UWV de uitkering rechtstreeks aan de ex-werknemer uit. Dient u de hersteldmelding te laat in, dan kunt u ook hier een boete van € 455 verwachten.