Nieuws

a

Beroepsziekten door contact met biologische agentia

Arbo | 17-09-2021 | Beroepsziekte

Blootstelling aan biologische agentia in werksituaties kan ertoe leiden dat werknemers een beroepsziekte krijgen. De klachten en ziekten die...

hr

Thuiswerkadvies versoepeld, mogelijk vaccinatieregistratie

HR | 16-09-2021 | Corona-advies

Vanaf 25 september wordt het thuiswerkadvies verder versoepeld. ‘Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is’, wordt het nieuwe de...

s

Juiste code in de loonaangifte bij opzegging werknemer

Salarisadministratie | 16-09-2021 | Aangifte loonheffingen

Als een arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd op initiatief van de werknemer, vermeldt de werkgever code 20 (Einde arbeidsovereenkomst doo...

a

Verslaafde werknemer ondersteunen met goed arbobeleid

Arbo | 16-09-2021 | Verzuim

Volgens schattingen heeft een op de tien werknemers te kampen met verslavingsproblematiek. Dat kost werkgevers jaarlijks meer dan een miljar...

f

Overname auto na dood partner: geen dubbele bijtelling

Fiscaal | 16-09-2021 | Auto van de zaak

Een werknemer die na het overlijden van zijn partner de auto van de zaak van die partner tevens collega overneemt krijgt in principe te make...

o

Weer meer discretie bij terugkeer naar kantoortuin

Officemanagement | 16-09-2021 | Zakelijke communicatie

Verschillende organisaties laten hun werknemers – na anderhalf jaar thuiswerken – langzaamaan terugkeren naar de werkvloer. Werknemers zulle...

b

Maximumsalaris topfunctionaris stijgt verder in 2022

Non-profit | 15-09-2021 | Beloning

Het maximumsalaris van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector stijgt in 2022 van € 209.000 naar € 216.000. Dit bedrag voor 2022 is r...

s

Nabetaling vakantiegeld vanwege overwerk

Salarisadministratie | 15-09-2021 | Vakantiegeld

Het loon dat een werknemer krijgt voor overwerk, maakt onder voorwaarden deel uit van het loon dat de werknemer ontvangt tijdens zijn vakant...

or

SER zet in op OR en jongeren voor meer diversiteit

OR | 15-09-2021 | Discriminatie

De ondernemingsraad (OR) en jonge werknemers kunnen een grote bijdrage leveren aan het diversiteitsbeleid in organisaties. Met de publicatie...

mt

Genderongelijkheid op werk komt in vele gedaantes

Management | 15-09-2021 | Leidinggeven

‘Het glazen plafond’ is een term die weinig uitleg behoeft. Maar op deze vorm van genderonderscheid bestaan ook allerlei varianten waaraan o...