Nieuws

or

Voor drie jaar in de OR, tenzij…

OR | 09-10-2019 | OR-verkiezingen

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat dat OR-leden voor drie jaar zitting nemen in de ondernemingsraad (OR). In de regel staan er da...

s

Per 2020 verplicht nieuw portaal voor loonaangifte

Salarisadministratie | 09-10-2019 | Aangifte loonheffingen

Werkgevers die hun aangifte loonheffingen doen met het programma van de Belastingdienst, moeten per 2020 gebruik gaan maken van ‘Mijn Belast...

mt

Wees geen boezemvriend van uw werknemers

Management | 09-10-2019 | Leidinggeven

Iedere leidinggevende wil een prettige arbeidsrelatie met zijn werknemers. Plezier op de werkvloer is een belangrijke voorwaarde om ontspann...

hr

Wetsvoorstel dwingt werkgever tot discriminatiebeleid

HR | 08-10-2019 | Werving en selectie

Werkgevers moeten voor het vervullen van een vacature beleid opstellen om discriminatie in de werving-en-selectieprocedure te voorkomen. Dat...

f

Roep om uitstel verhoging tarief in box 2

Fiscaal | 08-10-2019 | Aanmerkelijk belang (box 2)

Ondernemingen moeten langer wachten op de verlaging van het toptarief in de vennootschapsbelasting, en dat valt niet in goede aarde. Wat ond...

a

10% van de werkenden in kwetsbare positie

Arbo | 08-10-2019 | Arbeidsomstandigheden

De Inspectie SZW signaleert dat er aan de zogenoemde ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ veel risico’s samenkomen die een negatieve invloed op h...

hr

Pensioenakkoord: wetswijzigingen in 2020, 2021 en 2022

HR | 08-10-2019 | Pensioen via de werkgever

De maatregelen uit het pensioenakkoord hebben verschillende (beoogde) ingangsdata. Minister Koolmees van SZW heeft hier meer duidelijkheid o...

fa

Schuldeisers beter beschermd bij turboliquidatie

Financiële administratie | 08-10-2019 | Faillissement

Bij een turboliquidatie krijgen schuldeisers meer mogelijkheden om te beoordelen of zij zijn benadeeld en of zij stappen kunnen nemen tegen...

or

OR Soweco krijgt steun van VNO-NCW én Tweede Kamer

OR | 07-10-2019 | Adviesrecht

Na 50 jaar wil het dagelijks bestuur van Soweco stoppen met het Twentse sociaal werkbedrijf. De ondenemingsraad (OR) verzet zich tegen dit b...

fa

Commissie wil één toezichthouder voor accountants

Financiële administratie | 07-10-2019 | Jaarverslag en jaarrekening

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft op 1 oktober haar tussenrapportage ter consultatie voorgelegd aan de sector en de stakeh...