Nieuws

s

Naheffing voor vakantiekilometers auto van de zaak

Salarisadministratie | 01-08-2019 | Auto van de zaak

Als een werknemer een auto van de zaak tot zijn beschikking heeft, hoeft zijn werkgever geen bijtelling toe te passen als de werknemer maxim...

o

Site met like-knop verantwoordelijk voor datadeling

Office management | 01-08-2019 | Opzegverboden

Een interessante rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie die zomaar precedentwerking zou kunnen hebben: een website wordt verantwoordel...

f

Schadevergoeding voor trage afhandeling belastingzaken

Fiscaal | 01-08-2019 | Bezwaar en beroep

Als de inspecteur en rechters er te lang over doen om een oordeel te vellen over belastingzaken, kan de belastingplichtige een immateriële s...

a

Werkgever geeft bedrijfsarts weinig tijd voor onderzoek

Arbo | 01-08-2019 | Bedrijfsarts

Vier op de vijf bedrijven heeft een contract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts, maar driekwart hiervan is niet in orde. Slechts één...

b

Resultaten goede doelen in 2018 nagenoeg gelijk aan 2017

Non-profit | 31-07-2019 | Fondsenwerving

De grote goede doelen blijven het goed doen. De resultaten over 2018 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2017. Dit blijkt uit de eerste resulta...

bv

Hof snoeit in 'overdreven' buffer pensioen-bv

Ondernemen | 31-07-2019 | Aanmerkelijk belang (box 2)

Een op zeker spelende ondernemer legt wat opzij voor slechte tijden. Maar een hele grote buffer aanhouden voor een pensioen met een waarde v...

or

Kiest OR voor persbericht of interne folder?

OR | 31-07-2019 | Zakelijke communicatie

De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in organisaties. Het is essentieel voor ondernemingsraden om na te denken over de commun...

mt

Zelfvertrouwen werknemer boost geven door te delegeren

Management | 31-07-2019 | Leidinggeven

Heeft een werknemer een dipje in zijn motivatie en ontwikkeling, dan moet de leidinggevende ervoor waken dat dit leidt tot een verlies van z...

hr

Het verschil: vakantiedagen en adv-dagen

HR | 30-07-2019 | Vakantiedagen

Of werknemers nu een vakantiedag of een adv-dag opnemen; op beide dagen zijn ze vrij. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen vakantieda...

hr

Vakantie opnemen bij einde dienstverband weigeren?

HR | 30-07-2019 | Vakantiedagen

Werknemers die hun dienstverband hebben opgezegd, willen vaak nog een aantal vakantiedagen opnemen voordat zij aan hun nieuwe baan beginnen....