Nieuws

b

Bestuurders ANBI duidelijk zichtbaar in UBO-register

Non-profit | 08-09-2021 | ANBI

Sinds 27 september 2020 is het mogelijk om uw organisatie in te schrijven in het UBO-register. Er komt een aparte toelichting bij het regist...

s

Grenzen omvang werkgevers voor Whk 2022 bekend

Salarisadministratie | 08-09-2021 | Premies werknemersverzekeringen

De opbouw van de premie die werkgevers betalen voor de Werkhervattingskas (Whk) is afhankelijk van de omvang van de organisatie. Onlangs maa...

or

OR kan groei aantal vrouwen in bedrijfstop stimuleren

OR | 08-09-2021 | Discriminatie

Na een flinke toename in 2019 en 2020 is de groei van het aantal vrouwen in de top van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dit jaar afgevl...

mt

Stimulerende rol scholing ligt vooral bij leidinggevende

Management | 08-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Werkgevers stimuleren vaak hun werknemers om aan hun ontwikkeling te werken. Dit is een taak die drie kwart van de organisaties (vooral) bij...

hr

Ontslag na bestempelen van coronavaccinatie als genocide

HR | 07-09-2021 | Ontslag

Als een werknemer controversiële berichten plaatst op LinkedIn, kan een werkgever zich afvragen of hij hiertegen mag optreden. In een recent...

f

Vragen over: aftrek van voorbelasting in de BTW

Fiscaal | 07-09-2021 | Aangifte BTW

Als BTW-ondernemer stuurt u klanten rekeningen met een bedrag inclusief BTW. Die belasting moet u weer afdragen aan de fiscus. Tegelijkertij...

a

Thuiswerken na corona aanleiding actualiseren RI&E

Arbo | 07-09-2021 | Thuiswerken

De arboverplichtingen van de werkgever gelden ook voor de thuiswerkplek en dus moeten de risico’s van thuiswerken worden opgenomen in de RI&...

hr

Wat was het personele nieuws tijdens de zomervakantie?

HR | 07-09-2021 | Corona-advies

De zomervakantie is in alle regio's ten einde. Het zou kunnen dat u het nieuws in juli en augustus iets minder goed heeft gevolgd. Om u snel...

fa

Ondernemersvertrouwen stijgt fors in derde kwartaal

Financiële administratie | 07-09-2021 | Investeren

Het ondernemersvertrouwen stijgt in het derde kwartaal van 2021 naar 18,4 en bereikt daarmee de hoogste waarde sinds de start van de meting...

s

Brutoloon uitruilen voor scholing vaak niet mogelijk

Salarisadministratie | 06-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Bij slechts een klein deel van de organisaties kunnen werknemers hun brutoloon uitruilen voor scholing via een keuzebudget of cafetariaregel...