Nieuws

f

Tarieven inkomstenbelasting en loonbelasting 2019 definitief

Fiscaal | 19-12-2018 | Tarieven 2019

Op 18 december 2018 is het Belastingplan 2019 afgehamerd door de Eerste Kamer. Hiermee zijn de schijflengtes en percentages die in het nieuw...

hr

Relevante wetswijzigingen voor HR per 1 januari 2019

HR | 13-12-2018 | Geboorteverlof

Vanaf 2019 wijzigen er een aantal zaken in de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid. Werkgevers doen er goed aan daar kennis van te n...

s

Definitieve sociale premies 2019 gepubliceerd

Salarisadministratie | 27-11-2018 | Tarieven 2019

Ook al zijn de Prinsjesdagstukken nog niet afgehamerd, de sociale premies voor 2019 zijn al openbaar. De tarieven staan in een regeling van...

hr

Vakbonden staken onderhandeling over pensioenakkoord

HR | 21-11-2018 | Pensioen via de werkgever

De onderhandelingen voor een akkoord over de AOW en pensioenen zijn niet geslaagd. De vakbonden FNV, CNV en VCP stapten uit het overleg omda...

hr

In 2024 gaat AOW-leeftijd nog niet verder omhoog

HR | 01-11-2018 | AOW

De leeftijd waarop werknemers recht krijgen op een AOW-uitkering, is ook in 2024 67 jaar en drie maanden. De AOW-gerechtigde leeftijd blijft...

s

Grenzen loonkostenvoordelen in kennisdocument WTL

Salarisadministratie | 08-10-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Het kennisdocument WTL is vernieuwd. Op de site van de Rijksoverheid is begin oktober versie 4 online gezet. Hierin zijn zeven extra vragen...

or

Duurzame inzetbaarheid ook een onderwerp voor de OR

OR | 08-10-2018 | Duurzame inzetbaarheid

In veel cao’s is aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er in 2017 afspraken gemaakt over bijvoorbeeld scholing en gezondheid. Toch h...

s

Alle verwachte tarieven voor de loonheffingen in 2019

Salarisadministratie | 19-09-2018 | Aangifte loonheffingen

De plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, bevatten al heel wat tarieven die in 2019 moeten gaan gelden. Welke bedragen en percentage...

s

Meer arbeidskorting, behalve voor veelverdieners

Salarisadministratie | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Het maximumbedrag van de arbeidskorting gaat omhoog en blijft over een groter deel van het inkomen van werknemers oplopen. Tegelijkertijd wo...

hr

Voor november een akkoord over nieuw pensioenstelsel?

HR | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Het kabinet en vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers hadden gehoopt vóór Prinsjesdag 2018 een akkoord te bereiken over de hervormi...