Nieuws

bv

Rechter verbiedt verleggen van aanbestede opdracht

Ondernemen | 10-07-2019 | Aanbestedingen

Overheden die een klus in de markt zetten kunnen met de winnaar van de aanbesteding een raamovereenkomst sluiten. Maar deelopdrachten binnen...

bv

Aanbesteder hoeft niet altijd te wachten op rechter

Ondernemen | 26-06-2019 | Aanbestedingen

Ondernemingen die buiten de boot vallen bij een overheidsaanbesteding kunnen dat nog aanvechten bij de rechter. En ze kunnen eventueel ook n...

bv

Mkb moet beter op de kaart in Europa

Ondernemen | 06-05-2019 | Aanbestedingen

Met de Europese verkiezingen in aantocht hebben Nederlandse ondernemersorganisaties ook hun wensenlijstje ingeleverd. Hoog op dat lijstje: h...

bv

Vragen over: meedoen aan overheidsaanbestedingen

Ondernemen | 26-02-2019 | Aanbestedingen

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden aan spullen en diensten in. Van gummetjes tot bruggen. De ondernemer die een voet tussen de deur we...

fa

Hoge inschrijfkosten bij deelnemen aan aanbesteding vergoed

Financiële administratie | 23-10-2018 | Aanbestedingen

Ondernemingen die hoge kosten hebben gemaakt bij de inschrijving op een aanbesteding maar de opdracht niet gegund krijgen, moeten aanspraak...

fa

E-factureren aan de overheid wordt verplicht

Financiële administratie | 04-10-2018 | Aanbestedingen

Ondernemingen die opdrachten voor overheden doen, kunnen het verzoek krijgen om vanaf 18 april 2019 hun factuur elektronisch in te dienen. D...

bv

Beter aanbesteden: contact met de markt wél toegestaan

Ondernemen | 02-08-2018 | Aanbestedingen

Er leven heel wat spookverhalen over de communicatie met marktpartijen in verschillende fases van het aanbestedingsproces. Radiostilte lijkt...

a

Opdrachtgevers aansprakelijk voor gezond en veilig werk

Arbo | 12-06-2018 | Arbeidsongeval

Niet alleen werkgevers en werknemers maar ook opdrachtgevers moeten zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Omdat niet altijd...

bv

Roep om hogere kwaliteitseisen voor aanbestedingsinkopers

Ondernemen | 23-05-2018 | Aanbestedingen

Op 16 februari 2018 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer de Actieagenda Beter Aanbesteden aangeboden. T...

bv

Gemeente mag kleine opdracht niet zomaar onderhands gunnen

Ondernemen | 07-05-2018 | Aanbestedingen

Overheidsopdrachten die onder een vaststaande drempelwaarde blijven, hoeven niet verplicht Europees aanbesteed te worden. Maar dat betekent...