Nieuws

or

Integriteit is zaak voor OR, bestuurder én achterban

OR | 06-03-2023 | Ondernemingsraad

Integriteit is voor elke ondernemingsraad een belangrijk onderwerp. Integriteit speelt zowel een rol in het contact tussen de OR en de bestu...

or

Notulen van de OR: uitgebreid of beknopt verslag?

OR | 01-03-2023 | Ondernemingsraad

Notuleren is een vak apart; het vergt de nodige vaardigheden. De ondernemingsraad (OR) moet zich er wel iets in verdiepen, want de raad heef...

or

Vanuit de OR aan de slag met de ramadan

OR | 10-02-2023 | Achterban van de OR

Dit jaar start de ramadan op woensdag 22 maart. Deze islamitische vastenmaand eindigt op donderdag 20 april, gevolgd door de afsluiting met...

or

Werknemers met schulden zijn aandachtspunt voor OR

OR | 30-01-2023 | Werknemer met schulden

In vier op de vijf organisaties zijn er werknemers met financiële problemen. Dit is niet alleen voor de werknemer een ongewenste situatie, o...

or

De waarde van het eindejaarsgeschenk voor de achterban

OR | 13-01-2023 | Achterban van de OR

Veel werknemers hebben eind vorig jaar een kerstpakket of eindejaarsgeschenk ontvangen. Omdat dit voor werknemers doorgaans een blijk van wa...

or

OR moet aan de slag met signalen werkdruk

OR | 06-01-2023 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de...

or

Instemmingsrecht OR: personeelsopleiding

OR | 23-12-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht bij het opstellen, wijzigen of intrekken van or...

or

Klachten over de OR? Dit zijn de opties!

OR | 16-12-2022 | Werkwijze OR

Niet alleen de achterban kan ontevreden zijn over het functioneren van de OR, ook de bestuurder, vakbonden en zelfs OR-leden kunnen moeite h...

or

OR kan financiële steun voor achterban stimuleren

OR | 12-12-2022 | Achterban van de OR

Veel werkgevers bieden hun werknemers een helpende hand nu velen door de hoge inflatie in financiële problemen raken. Onderneemt de werkgeve...

or

Uitzendkrachten hebben stem in organisatie

OR | 21-11-2022 | OR-verkiezingen

Veel organisaties hebben werknemers in dienst op basis van uitzendovereenkomsten. Toch mogen uitzendkrachten niet direct stemmen of zichzelf...