Nieuws

a

Delen van medische gegevens wordt makkelijker

Arbo | 11-07-2024 | Bedrijfsarts

Er komt nieuwe EU-regelgeving die het makkelijker maakt voor zorgpartijen om medische gegevens uit te wisselen. Daartoe horen ook bedrijfsar...

or

Bescherm privacy bij videobellen

OR | 01-07-2024 | OR en digitale veiligheid

Videobellen is tegenwoordig een veel voorkomende vorm van vergaderen. Daarbij kan de privacy van werknemers in het geding zijn. De bestuurde...

m

Een mailgroep aanmaken in Outlook

Management | 22-05-2024 | Softwaretips

Moet u regelmatig aan meerdere contacten tegelijk een e-mail sturen, dan is het handig om daarvoor een mailgroep aan te maken. Dat voorkomt...

or

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

OR | 15-05-2024 | Gezondheid werknemer

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

fa

De controller en de processor in de AVG

Financiële administratie | 26-04-2024 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Iedere organisatie werkt met persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voorgeschreven wie welke verantwoorde...

hr

AP wijst op privacyrisico’s door controledrang werkgevers

HR | 16-04-2024 | Privacy op het werk

Werkgevers maken meer en meer gebruik van artificial intelligence (AI) en algoritmes. Ook is er een groeiende interesse onder werkgevers om...

hr

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

HR | 16-04-2024 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De werkgever mag in beginsel geen gegevens verwerken die iets zeggen over de gezondheid van de werknemer. Maar als de werkgever een contract...

a

Veranderingen in Arbowet door Verzamelwet SZW 2025

Arbo | 10-04-2024 | Arbowet

Op dit moment ligt de Verzamelwet SZW 2025 ter internetconsultatie. Dit is een verzameling van kleine wetstechnische en redactionele aanpass...

or

Mag werkgever webcams verplichten bij videovergadering?

OR | 08-04-2024 | Instemmingsrecht

In veel organisaties vindt het werkoverleg tegenwoordig (gedeeltelijk) online plaats. Werkgevers kunnen werknemers niet zonder meer verplich...

or

Meten productiviteit werknemers mag niet zomaar

OR | 28-02-2024 | OR en digitale veiligheid

De Europese privacywetgeving staat het meten van de productiviteit van werknemers niet zonder meer toe. Is de privacy van werknemers in het...