Nieuws

a

Rapport Inspectie SZW baanbehoud arbeidsbeperkte jongeren

Arbo | 09-11-2018 | Arbeidsbeperking

Inspectie SZW deed onderzoek naar de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking naar duurzaam werk. Het lukt vaak om deze groep aan e...

s

Doelgroep LKV’s per 1 oktober al iets verruimd

Salarisadministratie | 25-10-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Iets meer werknemers komen sinds 1 oktober 2018 in aanmerking voor een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV). UWV toetst voortaan nam...

hr

Vervalt onderscheid overheid en bedrijfsleven voor banenafspraak?

HR | 09-10-2018 | Arbeidsbeperking

Het onderscheid tussen het bedrijfsleven en de overheid voor de banenafspraak moet worden afgeschaft. De Tweede Kamer heeft ingestemd met ee...

s

Grenzen loonkostenvoordelen in kennisdocument WTL

Salarisadministratie | 08-10-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Het kennisdocument WTL is vernieuwd. Op de site van de Rijksoverheid is begin oktober versie 4 online gezet. Hierin zijn zeven extra vragen...

s

Het verschil: loondispensatie en WTL-tegemoetkoming

Salarisadministratie | 04-10-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Er zijn allerlei maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijk moeten maken om een werknemer aan de onderkant van de arbeidsmarkt in die...

s

LKV niet meer altijd maximaal drie jaar toepassen

Salarisadministratie | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Als uw organisatie in aanmerking wil komen voor een loonkostenvoordeel (LKV) voor een werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsb...

hr

Actieplan kabinet gaat meer mensen aan werk helpen

HR | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Met het Actieplan Perspectief op werk wil het kabinet zoveel mogelijk mensen een baan, leerwerkplek of aangepaste functie aanbieden. Het pla...

f

Wat stond er in de Troonrede van 2018 voor werkgevers?

Fiscaal | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Vandaag las koning Willem-Alexander zijn zesde Troonrede voor. Daarin benadrukt hij dat het goed gaat met Nederland en dat meer mensen en or...

a

Effect no-riskpolis arbeidsbeperkten moet omhoog

Arbo | 14-09-2018 | No-riskpolis

De no-riskpolis is één van de instrumenten om werkgevers over de streep te trekken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werkg...

s

Kabinet ziet af van invoering loondispensatie arbeidsbeperkten

Salarisadministratie | 07-09-2018 | Personeelssubsidies

Het plan van het kabinet om de loonkostensubsidie die werkgevers nu kunnen krijgen voor bepaalde werknemers met een arbeidsbeperking te verv...