Nieuws

s

Minder snel loonsverhoging door lage-inkomensvoordeel?

Salarisadministratie | 06-09-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

De Tweede Kamer heeft in twee brieven vragen gesteld over de effecten van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Nu deze tegemoetkoming voor het e...

hr

Werkgevers kunnen besparen op kosten voor zieke werknemers

HR | 16-08-2018 | No-riskpolis

Bij ziekte van bepaalde werknemers maken werkgevers niet altijd gebruik van de no-riskpolis. Dat zorgt ervoor dat zij mogelijk onnodige kost...

a

Werkgevers moeten meer banen creëren voor banenafspraak

Arbo | 07-08-2018 | Participatiewet

Hoewel werkgevers in het bedrijfsleven vorig jaar de doelstelling van de banenafspraak hebben gehaald en gevrijwaard blijven van de quotumhe...

hr

Opnieuw geen quotum arbeidsbeperkten voor bedrijfsleven

HR | 03-07-2018 | Arbeidsbeperking

Werkgevers in de marktsector hebben de doelstelling van de banenafspraak voor 2017 ruimschoots behaald. Overheidswerkgevers hebben deze doel...

s

Verzamelwet SZW 2019 gepubliceerd

Salarisadministratie | 28-06-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Verzamelwet SZW 2019 gepresenteerd. In het wetsvoorstel staan weinig grote w...

hr

Wanneer komt de quotumheffing om de hoek kijken?

HR | 23-05-2018 | Arbeidsbeperking

Veel werkgevers vragen zich af of zij zich zorgen moeten maken om de quotumheffing. Hoewel zij deze boete voorlopig nog niet hoeven te betal...

hr

Financiële voordelen bij aannemen van arbeidsbeperkte

HR | 17-05-2018 | Arbeidsbeperking

Voor werkgevers die (financiële) hulp willen bij het aannemen van arbeidsbeperkten, heeft UWV de Advieswijzer doelgroepregister ontwikkeld....

s

Franchise in plaats van maximumpremieloon in de maak?

Salarisadministratie | 14-05-2018 | Personeelssubsidies

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een voorstel van GroenLinks doorgerekend dat als alternatief moet dienen voor het afschaffen van de loon...

or

Inspiratie ter bevordering inschakeling arbeidsbeperkten

OR | 06-04-2018 | Arbeidsbeperking

Veel werkgevers hebben moeite om ook werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede plek te kunnen geven binnen hun organisatie. W...

s

Deadline voor overgangsregeling LKV’s komt dichterbij!

Salarisadministratie | 05-04-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers die gebruik willen maken van de overgangsregeling voor de loonkostenvoordelen (LKV’s) hebben nog maar een paar weken de tijd om h...