Nieuws

s

Minder snel loonsverhoging door lage-inkomensvoordeel?

Salarisadministratie | 06-09-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

De Tweede Kamer heeft in twee brieven vragen gesteld over de effecten van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Nu deze tegemoetkoming voor het e...

hr

Werkgevers kunnen besparen op kosten voor zieke werknemers

HR | 16-08-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

Bij ziekte van bepaalde werknemers maken werkgevers niet altijd gebruik van de no-riskpolis. Dat zorgt ervoor dat zij mogelijk onnodige kost...

a

Werkgevers moeten meer banen creëren voor banenafspraak

Arbo | 07-08-2018 | Arbeidsbeperking

Hoewel werkgevers in het bedrijfsleven vorig jaar de doelstelling van de banenafspraak hebben gehaald en gevrijwaard blijven van de quotumhe...

hr

Opnieuw geen quotum arbeidsbeperkten voor bedrijfsleven

HR | 03-07-2018 | Arbeidsbeperking

Werkgevers in de marktsector hebben de doelstelling van de banenafspraak voor 2017 ruimschoots behaald. Overheidswerkgevers hebben deze doel...

s

Verzamelwet SZW 2019 gepubliceerd

Salarisadministratie | 28-06-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Verzamelwet SZW 2019 gepresenteerd. In het wetsvoorstel staan weinig grote w...

hr

Wanneer komt de quotumheffing om de hoek kijken?

HR | 23-05-2018 | Arbeidsbeperking

Veel werkgevers vragen zich af of zij zich zorgen moeten maken om de quotumheffing. Hoewel zij deze boete voorlopig nog niet hoeven te betal...

hr

Financiële voordelen bij aannemen van arbeidsbeperkte

HR | 17-05-2018 | Arbeidsbeperking

Voor werkgevers die (financiële) hulp willen bij het aannemen van arbeidsbeperkten, heeft UWV de Advieswijzer doelgroepregister ontwikkeld....

s

Vier manieren voor corrigeren van de loonaangifte

Salarisadministratie | 25-04-2018 | Aangifte loonheffingen

Dinsdag 1 mei is de uiterste dag dat uw organisatie het recht op een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel veilig kan stellen door cor...

or

Inspiratie ter bevordering inschakeling arbeidsbeperkten

OR | 06-04-2018 | Arbeidsbeperking

Veel werkgevers hebben moeite om ook werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede plek te kunnen geven binnen hun organisatie. W...

s

Werkgevers zitten niet te wachten op loondispensatie

Salarisadministratie | 22-03-2018 | Personeelssubsidies

De afschaffing van de loonkostensubsidie en invoering van loondispensatie voor alle werknemers met een arbeidsbeperking wordt door werkgever...