Nieuws

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 24-06-2022 | Instemmingsrecht

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

or

OR moet alert zijn bij warm weer

OR | 17-06-2022 | Arbeidsomstandigheden

Als het kwik stijgt tot tropische temperaturen, kunnen werknemers daar tijdens hun werk veel last van hebben, zeker als zij buiten werken. H...

a

Gezonde voeding op het werk draagt bij aan preventie

Arbo | 31-05-2022 | Preventie

De invloed van de werkgever op gezond gedrag van werknemers is klein, maar niet nihil. Werkgevers die gezonde voeding aanbieden in het bedri...

a

Basiscontract voor wettelijke minimale eisen aan arbozorg

Arbo | 13-05-2022 | Arbodienst

Werkgevers zijn sinds een paar jaar wettelijk verplicht voor de arbozorg een basiscontract af te sluiten met hun arbodienstverlener. Dit moe...

hr

Werkgever mag mobiele telefoon op werkvloer verbieden

HR | 12-05-2022 | Arbeidsomstandigheden

Een werkgever mag werknemers verbieden om hun mobiele telefoon mee te nemen op de werkvloer. Wel moet het verbod redelijk zijn. Dat laat min...

a

Werkgever aansprakelijk voor schade door meeroken op het werk

Arbo | 12-05-2022 | Werkplek

Een niet-roker loopt rokerslongen op, doordat hij op de werkvloer wordt blootgesteld aan tabaksrook. De werknemer die zijn werkgever in een...

or

OR heeft instemmingsrecht bij keuze arbodienst

OR | 09-05-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht als de organisatie regelingen gaat wijzigen die betrekking hebben op het ziekteverzuimbeleid...

or

OR moet alert zijn op signalen ongewenst gedrag

OR | 06-05-2022 | PSA

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat 21% van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar te maken heeft gehad me...

a

Advies bedrijfsarts over preventief gezondheidsbeleid

Arbo | 12-04-2022 | Bedrijfsarts

De bedrijfsarts kan de werkgever ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventiebeleid. Door preventief te werk te gaan, kan de...

a

Slechte luchtkwaliteit negatieve invloed op prestaties

Arbo | 07-04-2022 | Werkplek

Als werknemers gezondheidsklachten krijgen door het binnenklimaat op kantoor, wordt meestal meteen gekeken naar de luchtvochtigheid. Toch is...