Nieuws

a

Machineveiligheid om arbeidsongevallen te voorkomen

Arbo | 12-08-2022 | Arbeidsongeval

Onveilige machines en onveilig gebruik van machines kunnen zeer ernstige arbeidsongevallen veroorzaken. Daarom is machineveiligheid een onde...

a

De risico's van werken op hoogte voorkomen

Arbo | 04-08-2022 | Arbeidsongeval

Werken op hoogte brengt veel risico’s met zich mee. Jaarlijks zijn er honderden arbeidsongevallen waarvan sommige zelfs dodelijk. Reden voor...

hr

Werkgever kan zich niet verschuilen achter bedrijfsarts

HR | 20-05-2022 | Bedrijfsarts

Werkgevers doen er verstandig aan om niet blind af te gaan op het oordeel van een bedrijfsarts. Rechtbank Rotterdam veroordeelde een werkgev...

a

Effecten van drugsgebruik lang merkbaar, ook op werk

Arbo | 19-05-2022 | Preventie

De invloed van drugs op het lichaam wordt door gebruikers sterk onderschat. Dat concludeert de politie na een forse toename van het aantal p...

a

Wetswijziging moet drugs- en alcoholtest mogelijk maken

Arbo | 13-05-2022 | Arbowet

Het wetgevingstraject voor meer testen op alcohol of drugs op de werkvloer is weer opgestart. Dat meldt minister Van Gennip van Sociale Zake...

a

Opbouw boetes Arbeidsinspectie bij overtredingen Arbowet

Arbo | 14-04-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Werkgevers die de Arbowet overtreden, kunnen daarvoor op de vingers getikt worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook al is de overtre...

fa

De vier soorten van bedrijfsaansprakelijkheid

Financiële administratie | 28-03-2022 | Verzekeringen

Voor schade die werknemers, producten of diensten van een organisatie veroorzaken is de desbetreffende organisatie aansprakelijk. Zo kan een...

a

Risico-inventarisatie kost geld, maar levert ook iets op

Arbo | 24-03-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht. Toch hebben nog niet alle werkgevers een RI&E. Soms zijn z...

a

Missen diagnose slaapapneu leidt tot arbeidsrisico’s

Arbo | 03-03-2022 | Arbeidsongeval

Werknemers die oververmoeid zijn, lopen meer risico betrokken te raken bij een arbeidsongeval. Als dit veroorzaakt wordt door slaapapneu is...

a

Risico’s werken in harde wind en storm vaak onderschat

Arbo | 18-02-2022 | Arbeidsomstandigheden

Als weersomstandigheden extreem zijn, kan werken in de buitenlucht extra risico’s met zich meebrengen. Er kunnen onveilige situaties ontstaa...