Nieuws

a

CBS publiceert lijst van gevaarlijkste beroepen

Arbo | 24-09-2019 | Arbeidsongeval

Het CBS heeft een lijst gepubliceerd van de beroepen waarbij het vaakst gevaarlijk werk gedaan moet worden, dus met kans op ongevallen en le...

a

Werkgever moet zorgen voor veilig smartphonegebruik

Arbo | 03-09-2019 | Arbeidsongeval

MONO moet ervoor zorgen dat een veilig gebruik van smartfuncties in het verkeer door meer werkgevers ondersteund wordt. In vervolg op de al...

a

Verplicht meewerken aan onderzoek arbeidsongeval

Arbo | 12-07-2019 | Arbeidsongeval

Werkgevers zijn verplicht mee te werken als Inspectie SZW een onderzoek instelt naar een arbeidsongeval. De werkgever moet de inspecteur toe...

a

Wet vergoeding affectieschade vanaf 1 januari van toepassing

Arbo | 14-12-2018 | Arbeidsongeval

Op 1 januari 2019 treedt de Wet vergoeding van affectieschade in werking. Naasten van een slachtoffer van een arbeidsongeval kunnen dan smar...

a

Kamervragen over toename arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

Arbo | 29-06-2018 | Arbeidsongeval

Uitzendkrachten hebben meer kans slachtoffer te worden van een arbeidsongeval dan ‘gewone’ werknemers. Ook neemt het aantal uitzendkrachten...

a

Opdrachtgevers aansprakelijk voor gezond en veilig werk

Arbo | 12-06-2018 | Arbeidsongeval

Niet alleen werkgevers en werknemers maar ook opdrachtgevers moeten zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Omdat niet altijd...

a

Stijging aantal arbeidsongevallen met uitzendkrachten

Arbo | 24-04-2018 | Arbeidsongeval

Op 28 april is het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. In Nederland overlijden jaarlijks ruim 4.100 werknemers door onveili...

a

Inspectie SZW luidt noodklok over toename arbeidsongevallen

Arbo | 17-04-2018 | Arbeidsongeval

Vandaag heeft Inspectie SZW een rapport gepubliceerd over de toestand van de arbeidsveiligheid op de Nederlandse werkvloeren. Als werkgevers...

a

Werkgever draait definitief ook op voor schade van naasten

Arbo | 12-04-2018 | Arbeidsongeval

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in wer...

a

Minder dodelijke slachtoffers in 2017 door arbeidsongevallen

Arbo | 23-03-2018 | Arbeidsongeval

In 2017 kwamen 50 mensen om door een arbeidsongeval; in 2016 waren dat er 70. De meeste arbeidsongevallen vonden plaats in de bouw. Maar ook...