Nieuws

fa

De vier soorten van bedrijfsaansprakelijkheid

Financiële administratie | 28-03-2022 | Verzekeringen

Voor schade die werknemers, producten of diensten van een organisatie veroorzaken is de desbetreffende organisatie aansprakelijk. Zo kan een...

a

Risico-inventarisatie kost geld, maar levert ook iets op

Arbo | 24-03-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht. Toch hebben nog niet alle werkgevers een RI&E. Soms zijn z...

a

Missen diagnose slaapapneu leidt tot arbeidsrisico’s

Arbo | 03-03-2022 | Arbeidsongeval

Werknemers die oververmoeid zijn, lopen meer risico betrokken te raken bij een arbeidsongeval. Als dit veroorzaakt wordt door slaapapneu is...

a

Risico’s werken in harde wind en storm vaak onderschat

Arbo | 18-02-2022 | Arbeidsomstandigheden

Als weersomstandigheden extreem zijn, kan werken in de buitenlucht extra risico’s met zich meebrengen. Er kunnen onveilige situaties ontstaa...

a

Een actuele en volledige RI&E maakt verschil voor de rechter

Arbo | 17-02-2022 | Arbeidsongeval

In een rechtszaak rond een val bij werken op hoogte, is weer eens gebleken hoe belangrijk het is om als werkgever te beschikken over een act...

a

Daling aantal arbeidsongevallen met langer verzuim ingezet

Arbo | 08-02-2022 | Arbeidsongeval

Het aantal arbeidsongevallen dat verzuim van vier dagen of meer tot gevolg had, is gedaald. Dit blijkt uit de cijfers over 2020 die het Cent...

a

Handboek RIVM bij de Monitor Leren van Ongevallen

Arbo | 03-02-2022 | Arbeidsongeval

Door ernstige arbeidsongevallen te registreren en te melden, kunnen werkgevers leren hoe ze deze in de toekomst kunnen voorkomen. Het RIVM v...

a

Risico alcohol, drugs en medicijngebruik in RI&E

Arbo | 06-01-2022 | Arbeidsongeval

Werkgevers mogen regels stellen voor het gebruik van alcohol, drugs- en medicijnen op het werk en deze vastleggen in een ADM-beleid. Als mid...

a

Advies preventiemedewerker voor bevorderen veilig gedrag

Arbo | 31-12-2021 | Preventiemedewerker

Het is lastig werknemers warm te krijgen voor gezond en veilig werken. Veilig werken begint met het herkennen van gevaar en het naleven van...

a

Hulpmiddel voor opzetten veiligheidsaanpak in mkb

Arbo | 24-12-2021 | Arbeidsongeval

In kleinere en middelgrote bedrijven in het mkb ontbreekt vaak de basiskennis voor het bereiken van een goede arbeidsveiligheid. Een nieuwe...