Nieuws

hr

Post over conflict Hamas-Israël leidt tot vergoeding

HR | 08-02-2024 | Ontslag

Het recht op vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Maar zelfs bij controversiële uitingen van een werknemer doet een werkgever er go...

hr

CNV Jongeren opent meldpunt stagemisbruik

HR | 25-01-2024 | Stagiairs en leerbanen

In februari starten veel studenten met een stage. Hierbij hopen ze relevante werkervaring op te doen en een volgende stap richting diplomeri...

hr

Ook schijnzelfstandigheid bij krantendepothouders

HR | 18-01-2024 | Werken met zzp'ers

Weer dient zich een nieuwe beroepsgroep aan waarin volgens de rechtspraak sprake is van schijnzelfstandigheid. Ditmaal oordeelde Gerechtshof...

hr

Moet werknemer vrij nemen voor bezichtiging van woning?

HR | 09-01-2024 | Verlofregelingen

Door de hoge huizenprijzen en het beperkte aanbod valt het niet mee om een woning te bemachtigen, zeker voor starters. Nadelig is ook dat hu...

hr

Maximale transitievergoeding is in 2024 € 94.000

HR | 02-01-2024 | Transitievergoeding

De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2024 € 94.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wett...

hr

Voorstel EU-richtlijn geeft platformwerkers bescherming

HR | 21-12-2023 | Werken met zzp'ers

Een betere bescherming van de (arbeids)rechten van platformwerkers in de Europese Unie is weer een stapje dichterbij. De Europese Raad en he...

hr

Onterecht ontslag om verlopen verblijfsvergunning

HR | 14-12-2023 | Buitenlandse werknemers

Dat een beroep op een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is, betekent niet dat deze ook standhoudt in de rechtsz...

hr

Vakantiedagen vervallen niet gelijk na afloop van een jaar

HR | 07-12-2023 | Vakantiedagen

Het einde van het jaar nadert en bij sommige organisaties betekent dat dat werknemers binnenkort (een deel van) hun resterende vakantiedagen...

or

OR heeft ook een rol bij primaire arbeidsvoorwaarden

OR | 04-12-2023 | OR en arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn meestal geen zaak voor de ondernemingsraad (OR). Deze afspraken zijn in principe voorbehouden aan het overl...

m

Mondeling ontslag? Schriftelijk laten bevestigen!

Management | 23-11-2023 | Ontslag

Een werknemer dient zijn ontslag in, maar heeft enkele dagen later spijt. De baan waarop hij solliciteerde wordt bijvoorbeeld toch niet aang...