Nieuws

hr

Werkgever moet werkdagen oproepkracht vastleggen

HR | 04-08-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 moeten werkgevers met werknemers met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar arbeidspatroon, zogenoemde referentiedag...

hr

Werkgevers bieden groene arbeidsvoorwaarden aan

HR | 28-07-2022 | Klimaatneutraal ondernemen

Werkgevers gaan ver om zich te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt. Dit hoeft niet altijd alleen maar ten goede te komen van (potentiële...

hr

Kabinet kondigt grondige hervorming arbeidsmarkt aan

HR | 06-07-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Minister Van Gennip van SZW heeft in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ de plannen uiteengezet van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervorm...

hr

Eerste Kamer akkoord: nieuwe regels arbeidsvoorwaarden

HR | 17-06-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Werkgevers krijgen per 1 augustus 2022 definitief te maken met nieuwe regels voor onder meer het studiekostenbeding en nevenarbeidbeding. Na...

hr

Werkgevers moeten straks ontslagprocedure verduidelijken

HR | 10-06-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers werknemers bij indiensttreding informatie verstrekken over de ontslagprocedure. Hierbij volstaan wer...

hr

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2022

HR | 07-06-2022 | Minimumloon

Werkgevers krijgen per 1 juli 2022 weer met een aantal veranderingen van de wet- en regelgeving te maken. Grotere wetswijzigingen met gevolg...

s

Per 2023 stopt lage WW-premie BBL’er met uitzendbeding

Salarisadministratie | 01-06-2022 | Sociale verzekeringen

Werkgevers mogen in 2022 nog de lage WW-premie toepassen voor BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Vanaf 1 januari 2023 moeten werkgevers d...

hr

Geen automatische opzegging bij nieuw werk tweede spoor

HR | 31-05-2022 | Re-integratie

Als een zieke werknemer in het kader van re-integratie tweede spoor in dienst treedt bij een andere werkgever, betekent dit niet dat hij zij...

hr

Kleine lettertjes: bewaartermijn arbeidstijdenregistratie

HR | 05-05-2022 | Arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet (ATW) is bepaald dat een werkgever een ‘deugdelijke registratie’ moet voeren voor de arbeids- en rusttijden van zijn...

hr

Werknemer kan onzorgvuldige waarschuwing aanvechten

HR | 03-05-2022 | Personeelsdossier

Vóór een werkgever een officiële waarschuwing geeft, moet hij zorgvuldig onderzoek doen en hoor en wederhoor toepassen. Doet de werkgever di...