Nieuws

s

Coronacrisis: vakantiegeld later uitbetalen moet kunnen

Salarisadministratie | 23-03-2020 | Vakantiebijslag

Als organisaties in moeilijkheden komen door de coronacrisis, mogen zij als allerlaatste redmiddel de vakantiebijslag van hun werknemers lat...

s

Ook loondoorbetalingsplicht bij zieke uitzendkracht

Salarisadministratie | 19-03-2020 | Loondoorbetaling bij ziekte

Als een uitzendkracht uitvalt door ziekte of een bedrijfsongeval, heeft hij recht op doorbetaling van loon. Een bepaling in de collectieve a...

hr

Noodmaatregel wegens corona vervangt werktijdverkorting

HR | 18-03-2020 | Arbeidsovereenkomst

De regeling voor werktijdverkorting (WTV) is per direct stopgezet. Hier komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)...

s

Vaker lage WW-premie toepassen door coronacrisis

Salarisadministratie | 18-03-2020 | Premies werknemersverzekeringen

De regels voor toepassing van de kersverse lage WW-premie zitten de praktijk in de weg tijdens de bijzondere omstandigheden van deze coronac...

s

Pensioenopbouw voortgezet bij adv-dagen vanwege corona

Salarisadministratie | 18-03-2020 | Pensioen via de werkgever

Een werkgever kan de pensioenopbouw van zijn werknemers ongewijzigd voortzetten als hij voor hen een tijdelijke arbeidsduurverkorting (adv)...

or

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

OR | 04-03-2020 | Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht als een onderneming minimaal 50 werknemers telt. In de praktijk is het soms lastig te bepalen of een...

s

Nieuwe subsidie voor dure voorziening arbeidsbeperkten

Salarisadministratie | 04-03-2020 | Personeelssubsidies

Werkgevers kunnen sinds kort een nieuwe subsidie aanvragen om werkplekken geschikt te maken voor arbeidsbeperkten. Door de pilot generieke w...

hr

Aanvraag compensatie transitievergoeding voorbereiden

HR | 27-02-2020 | Transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij UWV voor een compensatie van transitievergoedingen die zij hebben betaald bij...

hr

Rechter wijst ontslag op cumulatiegrond af

HR | 25-02-2020 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De kantonrechter heeft voor het eerst een oordeel uitgesproken over een ontslag waar de i-grond of cumulatiegrond een rol speelde. Maar de r...

hr

Werktijdverkorting nu ook mogelijk door coronavirus

HR | 20-02-2020 | Werkloosheidswet (WW)

Organisaties die door het nieuwe coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers vallen nu ook onder de regeling werktijdverkor...