Nieuws

hr

Arbeidsmarktplannen gaan vooralsnog door

HR | 12-09-2023 | Arbeidsrecht

Het demissionaire kabinet kan doorwerken aan voorstellen voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. De stemming over het controve...

hr

Organisaties beoordelen sollicitanten op leeftijd

HR | 28-08-2023 | Werving en selectie

Een aanzienlijk deel van de organisaties blijkt in het werving-en-selectietraject te kijken naar discriminatiegevoelige persoonskenmerken in...

m

Mogelijk vergoeding als de functie tóch niet vervalt

Management | 02-08-2023 | Ontslag

Een werkgever kan tot ontslag om bedrijfseconomische redenen overgaan. Plaatst de werkgever binnen een half jaar een vacature voor de werkza...

hr

Wel transitievergoeding na weigeren herplaatsing

HR | 01-08-2023 | Transitievergoeding

Weigert een werknemer herplaatsing in een andere passende functie als zijn eigen functie vervalt, dan behoudt hij wel het recht op de transi...

hr

Crisisregeling Personeelsbehoud krijgt steeds meer vorm

HR | 06-07-2023 | Arbeidsrecht

Het kabinet kondigde in april van dit jaar de komst van de ‘Crisisregeling Personeelsbehoud’ aan, die werkgevers in crisistijd moet helpen o...

hr

€ 10.000 boete na gebruiken van foto’s werknemer

HR | 06-04-2023 | Arbeidsrecht

Wil een werkgever beeldmateriaal van een werknemer gebruiken voor promotiedoeleinden, dan doet hij er goed aan hierover afspraken te maken m...

hr

Plannen voor wijzigingen in arbeidswetgeving op een rij

HR | 04-04-2023 | Arbeidsrecht

Het kabinet heeft met vakbonden en werkgeverspartijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van voorstellen voor een toekomstbestendige...

hr

Kleine lettertjes: vervaltermijnen in het ontslagrecht

HR | 28-10-2022 | Arbeidsrecht

Een werkgever of werknemer die op basis van het ontslagrecht een verzoek wil indienen bij de kantonrechter, moet niet te lang wachten met zi...

hr

Wat was het personele nieuws tijdens de zomervakantie?

HR | 06-09-2022 | Arbeidsrecht

De zomervakantie is in alle regio's ten einde. Het zou kunnen dat u het nieuws in juli en augustus iets minder goed heeft gevolgd. Om u snel...

hr

Vakantie telt mee bij drempel voor overwerktoeslag

HR | 26-07-2022 | Arbeidstijden

Sommige werknemers hebben recht op een overurentoeslag als zij de drempel van de normale maandelijkse arbeidstijd overschrijden. Als binnen...