Nieuws

hr

Oproep om werknemers meer uren te laten werken

HR | 22-09-2022 | Arbeidsovereenkomst

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN riepen werkgevers onlangs op om het voor werknemers aantrekkelijker te maken om meer uren te gaan werken. Mee...

or

Prinsjesdagnieuws is relevant voor de OR

OR | 21-09-2022 | Ondernemingsraad

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de regeringsplannen voor volgend jaar. Hoewel deze plannen niet direct invloed hebben op het medezeg...

hr

Compensatie transitievergoeding zieke werkgever niet vóór 2024

HR | 20-09-2022 | Transitievergoeding

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever treedt niet eerder in wer...

hr

Wat was het personele nieuws tijdens de zomervakantie?

HR | 06-09-2022 | Arbeidsrecht

De zomervakantie is in alle regio's ten einde. Het zou kunnen dat u het nieuws in juli en augustus iets minder goed heeft gevolgd. Om u snel...

hr

UWV-formulieren voor bedrijfseconomisch ontslag gewijzigd

HR | 09-08-2022 | Ontslag

De drie formulieren voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen zijn gewijzigd. Werkgevers moeten voortaan eerder ingaan op...

hr

Werkgever moet werkdagen oproepkracht vastleggen

HR | 04-08-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 moeten werkgevers met werknemers met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar arbeidspatroon, zogenoemde referentiedag...

hr

Werkgevers bieden groene arbeidsvoorwaarden aan

HR | 28-07-2022 | Klimaatneutraal ondernemen

Werkgevers gaan ver om zich te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt. Dit hoeft niet altijd alleen maar ten goede te komen van (potentiële...

hr

Vakantie telt mee bij drempel voor overwerktoeslag

HR | 26-07-2022 | Overwerk

Sommige werknemers hebben recht op een overurentoeslag als zij de drempel van de normale maandelijkse arbeidstijd overschrijden. Als binnen...

hr

Kabinet is druk bezig met deeltijd-WW voor werknemers

HR | 21-07-2022 | Regeerakkoord 2021

Onlangs heeft het kabinet plannen aangekondigd om de arbeidsmarkt grondig te hervormen. Een deel van die plannen richt zich op het aantrekke...

hr

Kabinet kondigt grondige hervorming arbeidsmarkt aan

HR | 06-07-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Minister Van Gennip van SZW heeft in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ de plannen uiteengezet van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervorm...