Nieuws

a

Rol werkgever bij goede zorg voor arbeidsmigranten

Arbo | 20-12-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Niet alleen krijgen arbeidsmigranten vaker te maken met slechte arbeidsomstandigheden, zij krijgen ook niet altijd de zorg die ze nodig hebb...

or

Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie

OR | 09-12-2022 | Instemmingsrecht

De OR heeft instemmingsrecht op arbeids- en rusttijden-, vakantie- en verlofregelingen binnen de organisatie. Wijzigingen in die regelingen...

m

Werkgever maakt werk van aantrekkelijke werkplek

Management | 02-11-2022 | Leidinggeven

Geen reistijd, geen afleiding van collega’s, langer en geconcentreerder kunnen werken: genoeg redenen voor werknemers om de voorkeur te geve...

s

Nachtdienst duurt een uur langer door wintertijd

Salarisadministratie | 24-10-2022 | Arbeidstijden

In de meeste organisaties zal het niet aan de orde zijn, maar als er werknemers in de nacht van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober aan...

or

Vetorecht OR is een sterk recht

OR | 08-08-2022 | Overeenstemmingsrecht OR

Het overeenstemmingsrecht geeft de ondernemingsraad (OR) een sterke onderhandelingspositie. Bereikt de bestuurder geen overeenstemming met d...

hr

Het verschil: meerwerk en overwerk

HR | 02-08-2022 | Arbeidstijden

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken, is er sprake van overwerk. Of van meerwer...

a

Europees verzoek veilig werken in de buitenlucht

Arbo | 28-07-2022 | Arbeidsomstandigheden

Temperaturen in de zomer kunnen behoorlijk oplopen, soms dagenlang. Als er sprake is van een hittegolf, kan de situatie om te werken onhoudb...

hr

Vakantie telt mee bij drempel voor overwerktoeslag

HR | 26-07-2022 | Arbeidstijden

Sommige werknemers hebben recht op een overurentoeslag als zij de drempel van de normale maandelijkse arbeidstijd overschrijden. Als binnen...

hr

Wat staat er in de WBO naast betaald ouderschapsverlof?

HR | 28-06-2022 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). Naast een uitkering van UWV bij opname van ouderschapsverlof bevat deze...

a

Helft zwangeren loopt ernstige risico’s tijdens het werk

Arbo | 28-06-2022 | Zwangerschap

Hoewel werkgevers wettelijk verplicht zijn extra beschermingsmaatregelen te nemen, moet de helft van de zwangere werkneemsters haar werk doe...