Nieuws

a

Uitbesteden RI&E kost geld maar scheelt tijd

Arbo | 27-09-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een actuele en volledige RI&E met bijbehorend plan van aanpak. Het opstellen van een RI&E kan de we...

a

Wat te doen bij klachten over een bedrijfsarts?

Arbo | 20-09-2023 | Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is vaak de belangrijkste deskundige van een arbodienst met wie de werknemer contact heeft. Maar er kan natuurlijk ontevrede...

a

Op zoek naar een geschikte ergonoom

Arbo | 13-09-2023 | Fysieke arbeidsbelasting

Een ergonoom kan de hele werkomgeving van een organisatie onder de loep nemen om zo fysieke overbelasting te voorkomen. Maar niet elke arbod...

a

Zeg contract met arbodienst op voor 1 oktober

Arbo | 06-09-2023 | Arbodienst

Voor het overstappen naar een andere arbodienst moet de opzegging van het contract met de huidige arbodienst voor 1 oktober geregeld zijn. V...

a

Verplichte vertrouwenspersoon weer stapje dichterbij

Arbo | 24-05-2023 | Vertrouwenspersoon

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen....

hr

Visie over re-integratie vanaf 1 juli 2023 verplicht

HR | 19-05-2023 | Re-integratie

Vanaf 1 juli 2023 zijn de werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak, bijstel...

hr

Toegang tot bedrijfsarts is niet altijd goed geregeld

HR | 09-05-2023 | Bedrijfsarts

Werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om een bedrijfsarts te raadplegen, maar niet voor elke werknemer is dit goed geregeld. Bovendien b...

a

De OR heeft instemmingsrecht bij arbodienst

Arbo | 11-04-2023 | Instemmingsrecht

In bepaalde gevallen moet de werkgever zijn voorgenomen besluiten eerst voorleggen aan de ondernemingsraad (OR), voordat hij de plannen kan...

a

Samenwerking belangrijk voor preventiemedewerker

Arbo | 15-03-2023 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Da...

hr

Veel werknemers hebben last van controledrang werkgever

HR | 10-02-2023 | Privacy op het werk

Het is voor te stellen dat werkgevers graag zicht hebben op het werk van werknemers. De activiteiten van werknemers monitoren mag echter all...