Nieuws

a

Arbodienst moet gecertificeerd zijn

Arbo | 07-05-2019 | Arbodienst

Een werkgever moet een goed arbo- en verzuimbeleid voeren. Hij moet zich hierbij laten ondersteunen door een arbodienst. Deze arbodienst moe...

a

Nieuwe arbodienst richt zich speciaal op vrouwen

Arbo | 04-01-2019 | Arbodienst

Vrouwen hebben te maken met grotere hormonale veranderingen dan mannen. Als vrouwen uitvallen, kan dat dan ook samenhangen met onbegrip hier...

a

Nog niet alle werkgevers contract voor arbodienstverlening

Arbo | 16-01-2018 | Arbodienst

Hoewel Inspectie SZW vorig jaar nog concludeerde dat meer organisaties aan de wettelijke arboverplichtingen voldoen, zijn er toch nog ruim 2...

or

OR: kijk nu alvast naar contract arbodienst

OR | 02-11-2016 | Arbodienst

Hoewel de wijziging van de Arbowet is uitgesteld van 1 januari naar 1 juli 2017, kan uw organisatie zich nu al voorbereiden. Zo stelt de nie...

a

Tool om de juiste arbodeskundige te kiezen

Arbo | 15-09-2016 | Arbodienst

Veel organisaties hebben niet de juiste kennis in huis om te weten welke arbovraag bij welke arbodeskundige kan worden neergelegd. Een door...

a

Minimumeisen voor basiscontract arbodienst

Arbo | 29-12-2015 | Arbodienst

Door de wijziging van de Arbowet moeten er basiscontracten met arbodienstverleners komen. Nu zijn er namelijk vele verschillende contracten...

hr

Regels rondom vangnet- en maatwerkregeling

HR | 23-10-2015 | Arbodienst

De OVAL heeft een gids over de vangnetregeling en maatwerkregeling gepubliceerd. U vindt hierin informatie over beide regelingen en de wijze...

or

Steeds minder klachten over arbodiensten

OR | 07-09-2015 | Arbodienst

Op klachtregeling.nl kunnen werknemers en ondernemingsraden een klacht indienen bij de Geschillencommissie Arbodiensten over hun arbodienst....

a

Steeds minder klachten over arbodiensten

Arbo | 19-08-2015 | Arbodienst

In 2014 zijn er minder klachten ingediend over arbodienstverleners dan in 2013. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Geschillencommiss...

o

Bind samen de strijd aan met technostress

Officemanagement | 01-05-2015 | Arbodienst

Niet iedereen is bestand tegen de gevolgen van technologische vernieuwingen. De invoering van nieuwe technologieën in het bedrijf kan bij so...