Nieuws

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 24-06-2022 | Instemmingsrecht

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

a

Burn-outklachten vaakst gehoord na discriminatie op werk

Arbo | 24-06-2022 | Discriminatie

Discriminatie is verboden en dit staat zelfs in het Wetboek van Strafrecht. Toch komt het voor op de werkvloer en ook in verschillende vorme...

a

Wetswijziging moet drugs- en alcoholtest mogelijk maken

Arbo | 13-05-2022 | Arbowet

Het wetgevingstraject voor meer testen op alcohol of drugs op de werkvloer is weer opgestart. Dat meldt minister Van Gennip van Sociale Zake...

a

Basiscontract voor wettelijke minimale eisen aan arbozorg

Arbo | 13-05-2022 | Arbodienst

Werkgevers zijn sinds een paar jaar wettelijk verplicht voor de arbozorg een basiscontract af te sluiten met hun arbodienstverlener. Dit moe...

a

Gebruik van arbocatalogus niet verplicht, wel verstandig

Arbo | 21-04-2022 | Arbocatalogus

Is er een arbocatalogus beschikbaar, dan is het niet verplicht deze ook te gebruiken. De preventiemedewerker kan het beste eerst kijken of d...

a

Advies bedrijfsarts over preventief gezondheidsbeleid

Arbo | 12-04-2022 | Bedrijfsarts

De bedrijfsarts kan de werkgever ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventiebeleid. Door preventief te werk te gaan, kan de...

a

Leidraad alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer

Arbo | 01-04-2022 | Preventie

Door de toegenomen aandacht voor leefstijl en preventie van gezondheidsproblemen, kijken bedrijfsartsen en werkgevers anders naar de combina...

a

Goede arbocatalogus is bekend, leesbaar en toegankelijk

Arbo | 18-03-2022 | Arbocatalogus

Ook al mogen organisaties zelf weten hoe ze de arbocatalogus vormgeven, er zijn wel een aantal eisen waaraan het document moet voldoen. Zo i...

a

Alert zijn op schadelijke geluiden door goede observatie

Arbo | 11-03-2022 | Beroepsziekte

Bij het bepalen of werknemers blootstaan aan schadelijk geluid, spelen twee factoren een rol: het volume en de tijdsduur. Hoe hoger het gelu...

a

Besmette werknemer verplichten om te werken groot risico

Arbo | 08-03-2022 | Corona-advies

Ook al zijn de coronamaatregelen zo goed als opgeheven, het advies is nog steeds: bij klachten thuisblijven en bij besmetting in quarantaine...