Nieuws

a

Duurzameinzetbaarheidsanalyse als plan voor de toekomst

Arbo | 14-03-2023 | Duurzame inzetbaarheid

Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren, kunnen werkgevers een duurzameinzetbaarheidsanalyse laten maken. Dit onderzoek ki...

or

Integriteit is zaak voor OR, bestuurder én achterban

OR | 06-03-2023 | Ondernemingsraad

Integriteit is voor elke ondernemingsraad een belangrijk onderwerp. Integriteit speelt zowel een rol in het contact tussen de OR en de bestu...

or

Verandering zonder uw instemming kan!

OR | 03-03-2023 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) weet als geen ander: het instemmingsrecht kan zeer bepalend zijn voor het beleid van de organisatie. In veel gevall...

a

Hoeveel uur heeft preventiemedewerker nodig voor taken?

Arbo | 15-02-2023 | Preventie

Werkgevers zijn verplicht om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Hoeveel uur de werkgever moet vrijmaken voor de prev...

a

Nieuwe regelgeving voor verwijdering asbest stap dichterbij

Arbo | 07-02-2023 | Gevaarlijke stoffen

Halverwege 2023 moet er nieuwe regelgeving zijn voor verwerking en verwijdering van asbest. Omdat blootstelling aan asbestvezels ernstige ge...

a

Meer aandacht voor preventie betekent minder verzuim

Arbo | 02-02-2023 | Bedrijfsarts

Door het oplopend tekort aan bedrijfsartsen kan de zorg aan werkenden in gevaar komen. Het is daarom nodig om de inzet van bedrijfsartsen te...

or

OR, kom ook in actie tegen seksuele intimidatie!

OR | 25-01-2023 | PSA

Het Nederlandse bedrijfsleven moet in actie komen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de organisatie tegen te gaan. De overheid lancee...

a

Start Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag

Arbo | 17-01-2023 | PSA

De overheid heeft een actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld gepresenteerd. Organisaties en burgers spe...

a

Diversiteit meenemen bij de risicobeoordeling

Arbo | 11-01-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers die oog hebben voor diversiteit zouden daar ook aandacht voor moeten hebben bij het maken van de risico-inventarisatie. Niet alle...

or

OR moet aan de slag met signalen werkdruk

OR | 06-01-2023 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de...