Nieuws

s

Kopie ID-bewijs opdrachtnemer mag niet meer

Salarisadministratie | 11-07-2016 | Identificatieplicht

Sinds de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie is het voor uw organisatie niet meer toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs...

o

Vergeet website niet te back-uppen!

Officemanagement | 01-06-2016 | Archiveren

Ook van websites moeten regelmatig back-ups gemaakt worden. Want wat als iemand per ongeluk een belangrijk bestand wist, of als de organisat...

fa

Voorkom WBSO-boete en meld S&O-uren op tijd!

Financiële administratie | 26-02-2016 | Afdrachtvermindering S&O

Als u in 2015 gebruik heeft gemaakt van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), geef dan vóór 1 april 2016 aan hoeveel speur-...

fa

Geactualiseerde handleiding WBSO beschikbaar

Financiële administratie | 30-12-2015 | Afdrachtvermindering S&O

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde onlangs in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een handleiding bij...

s

Vakantiedagenclaim kan u extra werk kosten

Salarisadministratie | 25-11-2015 | Vakantiedagen

Werknemers die in de periode na 2006 na langdurig ziekteverzuim zijn ontslagen, kloppen mogelijk bij uw onderneming aan voor extra informati...

hr

Extra informatie nodig bij claim vakantiedagen

HR | 19-10-2015 | Vakantiedagen

Werknemers die een claim indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor misgelopen vakantiedagen wegens ziekte, moete...

a

Nooit meer een uitkeringsbrief van UWV kwijt

Arbo | 15-05-2015 | Zwangerschap

Werkneemsters die met zwangerschapsverlof gaan, hebben recht op een uitkering van UWV. Meestal loopt de uitkering via de werkgever. Nadat de...

mt

UWV bewaart correspondentie ZW en WAZO

Management | 15-05-2015 | Premies werknemersverzekeringen

De correspondentie tussen uw organisatie en UWV over zieke of zwangere medewerkers die op grond van de Ziektewet (ZW) of Wet arbeid en zorg...

s

UWV bewaart brieven over ZW en WAZO voor u

Salarisadministratie | 11-05-2015 | Premies werknemersverzekeringen

Voortaan vindt u alle brieven die uw onderneming van UWV ontvangt over Ziektewet- en WAZO-uitkeringen van werknemers op het werkgeversportaa...

o

Providers krijgen groen licht voor vernietigen

Officemanagement | 25-03-2015 | Bewaarplicht

Na het afschaffen van de bewaarplicht durfden providers het nog niet aan om de verzamelde gegevens te vernietigen. Nu heeft minister van Vei...