Nieuws

f

Aanschaf schone vrachtauto stuk goedkoper door subsidie

Fiscaal | 28-04-2022 | Klimaatneutraal ondernemen

Vanaf 9 mei komen ondernemers voor een subsidie in aanmerking als ze een elektrische vrachtwagen of een vrachtwagen die op waterstof rijdt a...

hr

Werkgevers moeten CO2-uitstoot verminderen

HR | 21-04-2022 | Klimaatneutraal ondernemen

Vanaf 1 januari 2023 worden werkgevers met minimaal 100 werknemers mogelijk verplicht jaarlijks te rapporteren over het totaal van de door w...

s

Roep om hogere onbelaste kilometervergoeding

Salarisadministratie | 10-03-2022 | Reiskosten

De onbelaste kilometervergoeding bedraagt € 0,19, een bedrag dat al vaststaat sinds 2006. Intussen zijn de kosten voor het autogebruik wel g...

s

Andere bijtelling voor werknemer met meer dan één auto

Salarisadministratie | 09-03-2022 | Auto van de zaak

Voor een werknemer die meer dan één auto van de zaak gelijktijdig ter beschikking heeft, gelden sinds 1 januari 2022 nieuwe bijtellingsregel...

f

Pas op bij laatste BTW-aangifte over 2021!

Fiscaal | 20-01-2022 | Aangifte BTW

BTW-ondernemers moeten de laatste BTW-aangifte over 2021 voor het eind van deze maand hebben ingediend en betaald. Deze aangifte is er echte...

f

Wel dubbele bijtelling bij overname auto na dood partner

Fiscaal | 17-01-2022 | Auto van de zaak

Gerechtshof Den Haag vindt dat de Belastingdienst een beroep op de hardheidsclausule door belastingplichtige terecht heeft afgewezen. De man...

f

Einde voor vrijstelling BPM bestelauto’s per 2026

Fiscaal | 16-12-2021 | Auto van de zaak

De vrijstelling van de Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) die voor bestelauto’s van ondernemers geldt, gaat vanaf 2024 in d...

f

Betalen naar gebruik auto (rekeningrijden) per 2030

Fiscaal | 15-12-2021 | Auto van de zaak

In het Coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen dat er per 2030 een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle auto’s in werking moet treden....

f

Opletten bij laatste BTW-aangifte van dit jaar!

Fiscaal | 09-12-2021 | Aangifte BTW

In de laatste BTW-aangifte van het jaar moet de BTW-ondernemer alle correcties en afrekeningen over 2021 meenemen. En dat kunnen er flink wa...

s

Verklaring geen privégebruik auto komt later, wat nu?

Salarisadministratie | 06-12-2021 | Auto van de zaak

Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling als een werknemer een auto van de zaak ter beschikking krijgt en pas op een later moment de Verklari...