Nieuws

hr

Vergoeding kinderopvang in 2025 naar 96%

HR | 20-09-2022 | Balans werk-privé

Om kinderopvang betaalbaarder en eenvoudiger te maken, wordt het kinderopvangstelsel fundamenteel herzien. Op Prinsjesdag kondigde het kabin...

hr

Wat zijn de regels bij ziekte tijdens ouderschapsverlof?

HR | 13-09-2022 | Ouderschapsverlof

Als een werknemer tijdens het betaald ouderschapsverlof ziek wordt, blijft dit verlof in principe gewoon doorlopen. Dat verduidelijkt UWV in...

a

Overbelasting van werkende mantelzorger voorkomen

Arbo | 26-08-2022 | Balans werk-privé

Nederland telt maar liefst zo’n vier miljoen mantelzorgers. Daarvan werkt ruim een derde meer dan 36 uur per week en zorgt daarnaast meer da...

hr

Betaald ouderschapsverlof aanvragen bij UWV

HR | 10-05-2022 | Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers de mogelijkheid om tijdens 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering te ontvangen. Hiervoor...

mt

De verschillende smaken bij flexibel roosteren

Management | 13-04-2022 | Leidinggeven

Veel werknemers werken op dit moment deels thuis en deels op kantoor. Het is een hybride situatie die vaak van organisaties om een flexibele...

hr

Uitkering ouderschapsverlof van 50% naar 70% dagloon

HR | 08-03-2022 | Ouderschapsverlof

Nog vóór de inwerkingtreding van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloo...

a

Re-integratie na COVID-19 richten op herstel energiebalans

Arbo | 04-01-2022 | Corona-advies

Hoewel er nog veel onbekend is over het beloop van COVID-19, is wel duidelijk dat de gezondheidsklachten langdurig kunnen zijn. Het advies i...

hr

Kinderopvang bijna gratis voor werkende ouders

HR | 16-12-2021 | Balans werk-privé

Om het vertrouwen na de toeslagaffaire te herstellen, spreken de coalitiepartijen in het regeerakkoord over een fundamentele herziening van...

hr

Uitkering bij ouderschapsverlof omhoog naar 70%

HR | 15-12-2021 | Ouderschapsverlof

Het nieuwe kabinet maakt werk van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten onder meer verkleind w...

hr

Werknemers wachten op duidelijkheid over hybride werken

HR | 19-10-2021 | Hybride werken

Veel organisaties gaan niet terug naar de manier van werken van vóór de coronacrisis. Toch bestaat over het nieuwe, hybride werken vaak nog...