Nieuws

a

Risico repeterende bewegingen vaak over het hoofd gezien

Arbo | 25-07-2019 | Arbowet

Veilig en gezond werken is voor veel organisaties een zaak van lange adem. Uit het onlangs verschenen rapport Arbo in Bedrijf wordt duidelij...

a

Preventiemedewerker controleert of hittemaatregelen voldoen

Arbo | 23-07-2019 | Arbeidsomstandigheden

Het kwik loopt deze week op tot ver boven de 30 graden. De preventiemedewerker doet er bij een hittegolf goed aan om een extra rondje te mak...

a

Zijn er genoeg BHV’ers aanwezig in de zomer?

Arbo | 04-07-2019 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het is weer (bijna) vakantietijd! Dat betekent dat veel werknemers op vakantie gaan. Ook de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van een organisa...

a

SER wijst op arbeidsrisico’s laaggeletterdheid

Arbo | 18-04-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept overheid maar ook werkgevers op om zich meer in te spannen bij de aanpak van laaggeletterdheid. Laag...

a

De Arbowet stelt de EHBO-doos verplicht op de werkplek

Arbo | 12-04-2019 | Arbowet

Zelfs op de meest veilige werkplekken kunnen werknemers vervelende of zelfs gevaarlijke wonden oplopen. Daarom moet uw organisatie minimaal...

a

Denk ook aan bedrijfshulpverlening bij bedrijfsuitjes

Arbo | 18-03-2019 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Elke organisatie moet beschikken over een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) waarin de risico’s staan die werkn...

a

Regelmatige controle van de AED is van levensbelang

Arbo | 08-02-2019 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het aantal hartdefibrillatoren binnen en ook buiten organisaties (in kantines, supermarkten en op stations) neemt toe. Maar alleen met de aa...

a

Samenwerking OR en bhv werpt vruchten af voor arbobeleid

Arbo | 03-12-2018 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening vormt een cruciaal onderdeel van het arbobeleid. Arbeidsomstandigheden zijn een belangrijk onderwerp voor elke OR en d...

a

Werkgever moet werknemers voorlichten over arbeidsrisico's

Arbo | 23-11-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werknemers moeten weten wat de risico’s zijn van hun werk en wat zij kunnen doen om deze risico’s te beperken. De werkgever moet de werkneme...

a

Veiligheid centraal tijdens Dag van de bhv op 5 november

Arbo | 25-10-2018 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Op maandag 5 november is het Dag van de bhv. Organisaties kunnen deze dag aangrijpen om hun werknemers in te lichten over de bhv en hun bhv’...