Nieuws

a

Takenpakket van de bhv volgens de Arbowet

Arbo | 14-02-2020 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

De bedrijfshulpverleners (bhv’ers) hebben drie duidelijke taken die in de Arbowet beschreven zijn. De werkgever moet zorgen dat zij deze tak...

a

Snelle en effectieve communicatie door bhv cruciaal

Arbo | 06-02-2020 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Ook al heeft de werkgever de bedrijfshulpverlening (bhv) netjes volgens de wet geregeld, toch kan het in de praktijk goed fout gaan. Veiligh...

a

Bhv organiseren om de restrisico’s aan te pakken

Arbo | 17-01-2020 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

De Arbowet verplicht organisaties om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Hiervoor moet hij één of meer werknemers aanwijzen als bedrijf...

a

Met preventie is bedrijfsbrand vaak te voorkomen

Arbo | 07-01-2020 | Preventie

Organisaties die te maken krijgen met brand, moeten natuurlijk allereerst zorgen dat er een goed vluchtplan is en dat iedere werknemer het p...

a

Juiste hulpmiddelen voor herkenbaarheid bhv

Arbo | 22-11-2019 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

De werkgever moet er niet alleen voor zorgen dat bhv'ers voldoende opgeleid zijn, maar ook dat zij over de juiste hulpmiddelen beschikken om...

a

Goed voorbereid op een controle door Inspectie SZW

Arbo | 05-11-2019 | Inspectie SZW

Hoewel het steeds beter gaat met de naleving van de Arbowet door werkgevers heeft nog steeds 49% van de organisaties geen actuele en volledi...

a

Dag van de bhv in teken van vertrouwen op bhv’er

Arbo | 31-10-2019 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Elke week worden 300 mensen getroffen door een hartstilstand. De eerste minuten zijn cruciaal voor de overlevingskansen. Bedrijfshulpverlene...

a

Tips voor het bepalen van het aantal bhv'ers

Arbo | 27-09-2019 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Volgens de Arbowet moet er in een organisatie ten minste één bhv'er zijn. Vaak is dit te weinig. Ook tijdens vakanties en ziekte moet er imm...

a

Opleiding voor bhv niet verplicht, wel verstandig

Arbo | 13-09-2019 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

In de Arbowet staat niet welke opleiding de bhv’ers in een organisatie moeten hebben. Er staat wel in dat zij voldoende opgeleid en uitgerus...

a

Risico repeterende bewegingen vaak over het hoofd gezien

Arbo | 25-07-2019 | Arbowet

Veilig en gezond werken is voor veel organisaties een zaak van lange adem. Uit het onlangs verschenen rapport Arbo in Bedrijf wordt duidelij...