Nieuws

a

Werkgever verantwoordelijk voor gebrek aan veiligheid

Arbo | 24-09-2021 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

De Arbowet laat er geen misverstand over bestaan: de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de...

a

Brandstichting en kortsluiting vaak oorzaak bedrijfsbrand

Arbo | 19-08-2021 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het Verbond van Verzekeraars publiceerde een overzicht van bedrijfsbranden in 2020. Voor de bhv van een organisatie is het belangrijk te ant...

a

Bij brand allereerst alarm slaan

Arbo | 13-08-2021 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een van de basistaken van de bedrijfshulpverlener bij brand is het alarmeren van hulpdiensten. Pas daarna mag de bedrijfshulpverlening (bhv)...

a

Aanpassingen aan bhv bij terugkeer naar kantoor na corona

Arbo | 24-06-2021 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Als werknemers weer terugkeren naar het werk, moet de bhv georganiseerd worden volgens het ‘nieuwe normaal’. Meestal zijn daarvoor wel een a...

a

FNV wil verplichte aanschaf van AED vanaf 50 werknemers

Arbo | 15-06-2021 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Vakbond FNV heeft er in Nieuwsuur voor gepleit om een AED verplicht te stellen voor bedrijven vanaf 50 werknemers. Dit staat nu nog niet spe...

a

Verlenen van eerste hulp soms geen sinecure

Arbo | 11-06-2021 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een van de taken van de bhv is het verlenen van eerste hulp. Dat kan zowel fysiek als emotioneel behoorlijk zwaar zijn. Bijvoorbeeld als de...

a

Oefenen ontruiming wettelijk verplicht

Arbo | 05-03-2021 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een ontruimingsplan kan er op papier prachtig uitzien, wat telt is, dat het in de praktijk werkt. Om daarachter te komen, moet een ontruimin...

a

Hoeveel bhv’ers moeten er op het werk aanwezig zijn?

Arbo | 09-02-2021 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Ook als de bezetting op kantoor heel klein is, moet er volgens de Arbowet toch een bhv’er aanwezig zijn. Die verplichting geldt al voor werk...

a

Wat is de Engelse vertaling van die bhv-term?

Arbo | 19-01-2021 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

In veel bedrijven werken werknemers die een andere taal spreken. Zij moeten ook bereikt worden met informatie en documentatie op het gebied...

a

Jaarlijks ontruiming oefenen goede vuistregel

Arbo | 29-12-2020 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

In de Arbowet staat niet hoe vaak een ontruiming moet worden geoefend. Eén keer per jaar lijkt een goede vuistregel. Bij grote risico’s is h...