Nieuws

f

Kabinet wil reparaties in regelingen bedrijfsopvolging

Fiscaal | 01-05-2023 | Successiewet

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet ook verschillende ingrepen aangekondigd in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Die reparaties mo...

fa

De geheimhoudingsverklaring bij een bedrijfsoverdracht

Financiële administratie | 14-03-2023 | Bedrijfsoverdracht

Een accountant of financieel adviseur speelt vaak een belangrijke rol bij de verkoop van een onderneming. Als een kandidaat-koper zich heeft...

f

Vertrokken vennoot loopt vergoeding voor goodwill mis

Fiscaal | 21-02-2023 | Bedrijfsoverdracht

Een ondernemer die uit een vennootschap onder firma (vof) stapte, wilde bij zijn vertrek ook een vergoeding voor de opgebouwde goodwill van...

fa

Nederlandse overnamemarkt licht gedaald

Financiële administratie | 20-02-2023 | Bedrijfsoverdracht

De stijgende rente en hoge inflatie hebben geleid tot een lichte daling van de overnamemarkt voor mkb-ondernemingen in Nederland. In de twee...

bv

Markt voor bedrijfsovernames draait door, maar begrensd

Ondernemen | 27-01-2023 | Bedrijfsoverdracht

De markt voor bedrijfsovernames staat onder druk door economische onzekerheid en een stijgende rente. Toch laten onderzoeken zien dat er bij...

f

Verhuur onderneming valt onder fiscale vrijstelling BOR

Fiscaal | 06-12-2022 | Successiewet

Een opvolger die een geschonken onderneming verhuurt kan evengoed een beroep doen op de fiscale vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeli...

bv

Harmonie binnen de familie behouden met familiestatuut

Ondernemen | 08-07-2022 | Familiebedrijven

Binnen familiebedrijven gebeurt veel ‘op gevoel’. En in de praktijk blijkt juist het overdragen van dat gevoel en familiewaarden aan volgend...

bv

CPB: overweeg afschaffen van fiscale vrijstelling BOR

Ondernemen | 30-05-2022 | Successiewet

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) doet waar hij voor bedoeld is: het betalen van erf- en schenkbelasting is geen belemmering voor bedrijfs...

bv

Familiebedrijf wil meer haast maken met overdracht

Ondernemen | 25-02-2022 | Familiebedrijven

Een deel van de Nederlandse familiebedrijven wil de onderneming sneller overdragen aan een opvolger. Zij vrezen namelijk dat zij anders geen...

fa

Verschillende scenario’s bij een bedrijfsoverdracht

Financiële administratie | 19-11-2021 | Bedrijfsoverdracht

Door de coronapandemie zijn sommige ondernemers tot het besluit gekomen om hun onderneming over te dragen. Dat kan binnen familieverband pla...