Nieuws

or

Redelijk budget voor OR-scholing bepalen

OR | 13-12-2023 | OR-scholing & OR-faciliteiten

De ondernemingsraad (OR) kan verschillende strategieën volgen om de OR-scholing naar wens in te vullen. Om tot een invulling te komen waar z...

or

Bestuurder moet OR begroting en meerjarenplan verstrekken

OR | 20-11-2023 | OR en financiële zaken

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) ten minste tweemaal per jaar financiële informatie over de organisatie verstrekken. Als de bestu...

or

OR is goede partij bij opstellen budget

OR | 03-11-2023 | OR en financiële zaken

Veel organisaties stellen aan het eind van het jaar hun budgetten voor het komende jaar vast. De ondernemingsraad (OR) is serieuze deelnemer...

m

Aandachtspunten bij de inhuur van extern projectadvies

Management | 26-10-2023 | Projectmanagement

Extern advies inwinnen om knelpunten bij een project boven tafel te krijgen, kan een goede manier zijn om problemen op te lossen. Een consul...

fa

Budgetteringsvormen per organisatieonderdeel

Financiële administratie | 21-02-2023 | Begroten en budgetteren

Elke onderneming kan ervoor kiezen om al dan niet te budgetteren. Voor elk organisatieonderdeel (responsibility center) is het mogelijk om e...

fa

Subsidie mkb-lounge voor internationale presentatie

Financiële administratie | 09-12-2022 | Zakelijke financiering

Organisaties die zich ook internationaal op de kaart willen zetten kunnen gebruikmaken van de mkb-loungesubsidie. Deze subsidie is bedoeld v...

fa

Liquiditeitsbegroting biedt meerwaarde voor onderneming

Financiële administratie | 29-11-2022 | Begroten en budgetteren

Een liquiditeitsbegroting kan van toegevoegde waarde zijn voor een onderneming. Een ondernemer kan hiermee bepalen of er genoeg geld beschik...

a

Arbojaarverslag geeft inzicht en richting aan preventie

Arbo | 10-11-2022 | Preventie

Het maken van een arbojaarverslag is een goede manier om terug te blikken op de arbo-ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Daarin kunnen ve...

fa

Omzetprognoses stimuleren winstgevender beleid

Financiële administratie | 07-10-2022 | Begroten en budgetteren

Een omzetprognose is een techniek van management accounting die geheel vormvrij en flexibel is. Dit betekent dat de prognose op verschillend...

fa

Recordaantal ondernemingen met buffer van € 10.000

Financiële administratie | 06-09-2022 | Begroten en budgetteren

Het percentage mkb-ondernemingen met een financiële buffer van minimaal € 10.000 bereikte eerder dit jaar een recordgrootte van bijna 61%. D...