Nieuws

a

Programma Preventie Beroepsziekten in SZW-begroting Prinsjesdag

Arbo | 21-09-2018 | Beroepsziekte

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid breidt het in 2018 gestarte programma Preventie beroepsziekten uit, blijkt uit de begrot...

fa

Implementatie Wet vereenvoudigde beslagvrije voet start in 2019

Financiële administratie | 21-09-2018 | Loonbeslag

Het kabinet werkt aan de herziening van het beslag- en executierecht, de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de ver...

bv

Dga met hoge schuld aan bv krijgt heffing voor de kiezen

Ondernemen | 19-09-2018 | Aanmerkelijk belang (box 2)

Het kabinet presenteert in de Miljoenennota alvast een belastingrekening aan directeuren-grootaandeelhouders (dga's). Ondernemers met een sc...

hr

Goed nieuws voor ouders: miljoenen naar kinderopvangtoeslag

HR | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Het kabinet ondersteunt werkende ouders door flink te investeren in de kinderopvangtoeslag. Ook gaan er miljoenen naar het kindgebonden budg...

hr

Begroting SZW: uitbreiding kraamverlof naar zes weken

HR | 18-09-2018 | Prinsjesdag

In de begroting van SZW zijn twee wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) opgenomen die eerder al waren aangekondigd: de uitbreiding van...

s

LKV niet meer altijd maximaal drie jaar toepassen

Salarisadministratie | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Als uw organisatie in aanmerking wil komen voor een loonkostenvoordeel (LKV) voor een werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsb...

s

In 2019 6,95% aan werkgeversheffing ZVW betalen

Salarisadministratie | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Het ziet ernaar uit dat de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari 2019 stijgt naar 6,95% van het loon van werknemers. Ook...

hr

Per 2020 kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers?

HR | 18-09-2018 | Prinsjesdag

De verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers is nog niet van de baan. In de begroting SZW is budget voor d...

a

Jaarlijks € 50 miljoen extra voor versterking Inspectie SZW

Arbo | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Het kabinet gaat jaarlijks € 50 miljoen extra investeren in de versterking van de handhaving van Inspectie SZW. Dit was al aangekondigd in h...

s

Sociale premies 2019: lichte wijzigingen

Salarisadministratie | 18-09-2018 | Prinsjesdag

De veranderingen in de sociale premies voor volgend jaar zijn niet echt wereldschokkend. Zo blijven de premies voor de AOW en de ANW gelijk...