Nieuws

fa

Nieuwe beloningsregels voor financiële ondernemingen

Financiële administratie | 04-07-2022 | Beloning

De Eerste Kamer is akkoord met de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo). De wet, die op 1 januari 2023 in werking...

hr

Mogelijk voltijdsbonus om fulltime werken te stimuleren

HR | 30-06-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Om de uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden, heeft het kabinet een plan van aanpak opgesteld dat onder andere (meer) werken...

mt

Vrouwelijke managers in tweestrijd

Management | 29-06-2022 | Leidinggeven

Vrouwelijke leidinggevenden hebben meer te maken met vooroordelen dan mannelijke managers, vooral wanneer zij reageren op input van werkneme...

hr

Drie financiële maatregelen om personeel te behouden

HR | 24-06-2022 | Beloning

Vanwege de personeelstekorten halen werkgevers alles uit de kast om personeel te werven en te binden. Niet zelden zijn dit financiële maatre...

or

Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning

OR | 03-06-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft niets in te brengen in individuele gevallen, maar wel bij het opstellen, wijzigen of intrekken van systemen o...

s

Europees Parlement wil meer maatregelen tegen loonkloof

Salarisadministratie | 07-04-2022 | Discriminatie

Het Europees Parlement wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen verkleinen. Daarom gaat het parlement in gesprek me...

hr

Rechter keurt eenzijdige loonsverlaging goed

HR | 17-03-2022 | Beloning

Een in financiële nood verkerende werkgever ging na meerdere verstrekkende maatregelen over tot het eenzijdig verlagen van de lonen van werk...

mt

Berispen, belonen of uitgaan van het gemiddelde?

Management | 16-03-2022 | Leidinggeven

Iedere werknemer maakt wel eens fouten tijdens zijn werkzaamheden. De vraag is wat leidinggevenden hiermee moeten doen. De psychologie werpt...

or

Instemmingsrecht bij beloning (artikel 27, lid 1c WOR)

OR | 09-03-2022 | Instemmingsrecht

Een werkgever is verplicht om gelijkwaardige arbeid gelijkwaardig te belonen. De ondernemingsraad (OR) kan eraan bijdragen dat dit daadwerke...

s

Inkomensdaling flexibele werknemers door corona

Salarisadministratie | 03-03-2022 | Beloning

In de eerste helft van 2020 had een grote groep werknemers een inkomensverlies van meer dan 10%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centra...