Nieuws

s

Bonus is meestal geld en hangt af van financieel doel

Salarisadministratie | 06-12-2021 | Beloning

Het eind van het jaar nadert en dat is vaak het ‘meetmoment’ voor het toekennen van een bonus. Tenminste, als de hoogte van die extra beloni...

fa

Financieel dienstverleners werken steeds vaker samen

Financiële administratie | 29-11-2021 | Beloning

De ruim 7.000 financieel dienstverleners in Nederland werken steeds vaker samen met externe partijen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM)...

s

Kerstpakket veruit het populairst als extra beloning

Salarisadministratie | 29-11-2021 | Beloning

Natuurlijk rekenen werknemers maandelijks op hun ‘normale’ salaris. Maar daarnaast geven organisaties hun personeel nog tal van beloningen,...

hr

Opties voor salarisvermelding in vacaturetekst

HR | 26-10-2021 | Werving en selectie

Het salaris is voor velen een belangrijke, zo niet de belangrijkste, reden om te werken. De hoogte van het salaris kan het verschil maken vo...

s

Vrije ruimte WKR benutten voor een onbelaste bonus

Salarisadministratie | 21-10-2021 | Werkkostenregeling (WKR)

Het kan aantrekkelijk zijn – voor werknemer én werkgever – om een (deel van een eindejaars)bonus onder te brengen in de vrije ruimte. Die is...

hr

Werving van personeel blijft een uitdaging in 2022

HR | 21-09-2021 | Werving en selectie

Veel werkgevers zullen ook in 2022 nog last hebben van personeelsschaarste, zo verwacht het Centraal Planbureau (CPB). De schaarste lijkt nu...

b

Maximumsalaris topfunctionaris stijgt verder in 2022

Non-profit | 15-09-2021 | Beloning

Het maximumsalaris van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector stijgt in 2022 van € 209.000 naar € 216.000. Dit bedrag voor 2022 is r...

hr

Hoe hoog is het loon tijdens ziekte?

HR | 22-06-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt door ziekte, heeft in principe maximaal twee jaar lang het recht op loondoorbetaling. De vraag kan...

s

Aanvraagloket zorgbonus 2021 geopend

Salarisadministratie | 17-06-2021 | Werkkostenregeling (WKR)

Zorgprofessionals die zich tijdens de coronapandemie extra hebben ingezet, kunnen in 2021 een netto zorgbonus ontvangen. De werkgever moet d...

or

Loonkloof 2020 reden voor OR om in gesprek te gaan

OR | 05-05-2021 | Ondernemingsraad

Bestuurders verdienen nog steeds bijna 6 keer zoveel als hun doorsnee werknemers, maar de loonkloof is wel iets geslonken én meer topverdien...