Nieuws

mt

Loop niet zonder voorbereiding een onderhandeling in

Management | 23-01-2019 | Persoonlijke vaardigheden

De leidinggevende gaat een stevige onderhandeling tegemoet als hij de doelen van een werknemer wil bijstellen, zeker als dat gevolgen heeft...

hr

Bonus voor buitenstaanders die personeel aandragen

HR | 17-01-2019 | Werving en selectie

In veel organisaties kunnen werknemers een bonus ontvangen als zij een nieuwe werknemer aandragen. Maar er zijn organisaties die verder gaan...

mt

Gedrag werknemer helpen veranderen met bekrachtiging

Management | 16-01-2019 | Persoonlijke vaardigheden

Om de talenten van werknemers optimaal te benutten, is er soms een gedragsverandering nodig. Dit houdt in dat werknemers aangeleerde routine...

or

Gesprek over beloning top per 1 januari 2019 verplicht voor OR grote organisatie

OR | 23-11-2018 | Beloning

Ondernemingsraden van grote ondernemingen zijn per 1 januari 2019 verplicht om met de bestuurder in gesprek te gaan over verschillen in belo...

o

Het verschil: werknemer en medewerker

Officemanagement | 02-11-2018 | Arbeidsovereenkomst

De begrippen werknemer en medewerker worden makkelijk door elkaar gebruikt. In de HR-praktijk wordt er echter wel degelijk onderscheid gemaa...

or

Aandeelhouder krijgt meer invloed op beloning bestuurder

OR | 22-10-2018 | Beloning

Aandeelhouders krijgen meer inzicht in en invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Dat blijkt...

b

Salarisnorm topfunctionarissen stijgt in 2019 naar € 194.000

Non-profit | 19-09-2018 | Beloning

Per 1 januari 2019 mogen topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan € 194.000. Daarnaast is het bezoldigingsmaxi...

or

OR moet kritisch meekijken bij afschaffing personeelsbeoordelingssysteem

OR | 14-09-2018 | Instemmingsrecht

Het afschaffen van de traditionele beoordelingssystemen is in opmars. Al meerdere grote organisaties zoals Energiebedrijf Eneco, verzekeraar...

or

Bindingspremie vraagt om kritische blik OR

OR | 10-08-2018 | Beloning

Het vervullen van vacatures is voor sommige organisaties een grote uitdaging. Zo kampt de zorgsector wat betreft bepaalde functies met grote...

or

Aanpassing Bonuswet helpt OR bij bespreken topbeloningen

OR | 23-07-2018 | Beloning

Minister Hoekstra van Financiën overweegt om de Bonuswet aan te passen. Banken en verzekeraars gebruiken de uitzonderingen op de maximale bo...