Nieuws

a

RSI door de jaren heen van gedaante veranderd

Arbo | 28-02-2019 | RSI/KANS

Aan het begin van dit millennium was RSI een hypewoord. Anno 2019 hoort u nog maar weinig over repetitive strain injury, zoals de aandoening...

a

Strijd tegen beroepsziekten thema Week van de RI&E

Arbo | 21-02-2019 | Beroepsziekte

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E voor de vijfde keer de Week van de RI&E. Dit keer staat de strijd tegen beroepsziekten...

a

Lage autonomie en hoge werkdruk oorzaak burn-out

Arbo | 31-01-2019 | Burn-out

Werknemers ervaren steeds minder autonomie op het werk. Tegelijkertijd zeggen steeds meer werknemers dat zij hoge taakeisen ondervinden. Dit...

a

Goede voorlichting is nodig bij gebruik zit-stabureau

Arbo | 28-12-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een zit-stabureau is niet per se een oplossing voor de negatieve gevolgen van langdurig zitten. Bij verkeerd gebruik kan het zelfs klachten...

a

Inspectie SZW start campagne fysieke belasting in de zorg

Arbo | 18-12-2018 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers in de zorg hebben een hoge werkdruk. Dit uit zich in werkstress. Ook de fysieke belasting is echter hoog. Daarom start Inspectie...

a

Werkgever moet bedrijfsarts toegang geven tot de werkplek

Arbo | 13-11-2018 | Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft kennis over beroepsziekten. Ook kan hij een patroon waarnemen in gezondheidsklachten van werknemers die hem bezoeken....

a

Preventie van werkstress door vergroten werkplezier

Arbo | 06-11-2018 | PSA

Werkplezier kan werkstress voorkomen. Daarom staat de Week van de Werkstress 2018 in het teken van werkplezier. De Organisatie voor Vitalite...

a

Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid

Arbo | 23-10-2018 | Gevaarlijke stoffen

De European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) organiseert elk jaar in oktober in week 43 de Europese Week voor Veiligheid en ge...

a

Overheid wil rookruimtes op het werk afschaffen

Arbo | 22-10-2018 | Preventie

Werkgevers die gezond gedrag bij werknemers willen stimuleren, worden een handje geholpen door de overheid. In het Nationaal Preventieakkoor...

a

Werkgevers hebben meer kennis nodig over wijzigingen Arbowet

Arbo | 17-10-2018 | Arbowet

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bleek dat werkgevers nog onvoldoende bekend zijn met...