Nieuws

a

Straling op werkplekken in Nederland van laag niveau

Arbo | 05-10-2018 | Gevaarlijke stoffen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de radonconcentratie gemeten op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederl...

f

De subsidies en bijbehorende cijfers van Prinsjesdag

Fiscaal | 27-09-2018 | Personeelssubsidies

Ook de subsidies zijn natuurlijk niet vergeten op Prinsjesdag. De belangrijkste subsidies en de negatieve en positieve cijfers voor de onder...

a

Preventie van beroepslongziekten door stoffen onvoldoende

Arbo | 27-09-2018 | Beroepsziekte

Werkgevers nemen onvoldoende maatregelen om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan ziekmakende stoffen. Niet alleen gevaarlijke st...

a

Programma Preventie Beroepsziekten in SZW-begroting Prinsjesdag

Arbo | 21-09-2018 | Beroepsziekte

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid breidt het in 2018 gestarte programma Preventie beroepsziekten uit, blijkt uit de begrot...

a

Inschrijving voor Week van de Werkstress 2018 mogelijk

Arbo | 13-09-2018 | PSA

Organisaties kunnen zich inschrijven voor de Week van de Werkstress. In deze week, die plaatsvindt van 12 tot en met 15 november, ligt dit j...

a

Werkgever moet voorlichten en instrueren over veilig werken

Arbo | 23-08-2018 | Arbeidsomstandigheden

Een werkgever moet werknemers inlichten over de risico’s die werk met zich mee kunnen brengen. Hij moet hen een goede voorlichting geven en...

a

Nieuwe registratierichtlijn voor COPD als beroepsziekte

Arbo | 19-07-2018 | Beroepsziekte

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft een nieuwe registratierichtlijn uitgebracht voor COPD als beroepsziekte. Roken is de...

a

Start Competitie Goede Praktijken veilig werken met stoffen

Arbo | 21-06-2018 | Gevaarlijke stoffen

De 14e editie van de Europese Goede Praktijken Competitie is gestart. Organisaties die een goede manier hebben voor gezond en veilig werken...

a

Defensie aansprakelijk voor schade door blootstelling chroom-6

Arbo | 05-06-2018 | Beroepsziekte

Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat Defensie aansprakelijk is voor de gezondheidsschade die werknemers opliepen door blootstelling a...

a

Lesje voor werkgevers over verplichtingen gevaarlijk werken

Arbo | 31-05-2018 | Arbeidsomstandigheden

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt dat werkgevers gegevens die te maken hebben met gezond werken beter moe...