Nieuws

bv

Bestuurder niet aansprakelijk voor uitblijven betaling

Ondernemen | 07-08-2023 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een pandeigenaar heeft tevergeefs geprobeerd om een bv-bestuurder te laten opdraaien voor het uitblijven van een betaling na een gerechtelij...

f

Betalingsonmacht tijdig gemeld bij Belastingdienst

Fiscaal | 11-04-2023 | Contact met de Belastingdienst

Een onderneming die de belasting niet kan betalen, moet deze ‘betalingsonmacht’ vlotjes melden bij de Belastingdienst. Maar de fiscus mag vo...

fa

Ontheffing jaarrekening in uitzonderlijke gevallen

Financiële administratie | 10-03-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Een aantal jaren kwam een tij...

bv

Aansprakelijkheid en fiscale zaken bij herstructurering

Ondernemen | 06-03-2023 | Bedrijfscontinuïteit

Het onzekere economische klimaat kan voor ondernemers aanleiding zijn om het over een andere boeg te gooien met de bv. Een nieuw verdienmode...

bv

Bestuurder aansprakelijk door ontbreken administratie

Ondernemen | 06-02-2023 | Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder van een bv moet zorgen dat de onderneming de administratie op orde heeft. Oók bij een kleine onderneming en óók als die maar k...

bv

Volledig digitale oprichting bv in 2023?

Ondernemen | 13-01-2023 | Ondernemingsrecht

Ondernemers die een bv willen oprichten zouden dat op termijn helemaal digitaal moeten kunnen doen. Oorspronkelijk zou dat nu al mogelijk mo...

fa

Disculpatie bij onbehoorlijk financieel bestuur

Financiële administratie | 16-09-2022 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurders van een onderneming worden aangesproken op grond van onbehoorlijk bestuur en het gaat om een beleidsterrein dat tot de colle...

bv

Bestuurder niet aansprakelijk na ‘selectieve betaling’

Ondernemen | 30-08-2022 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een onderneming kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor openstaande schulden. Bijvoorbeeld als diegene zonder goede reden...

bv

Bestuurder die niet meevergadert is toch aansprakelijk

Ondernemen | 16-08-2022 | Bestuurdersaansprakelijkheid

De wet stelt eisen aan bestuurders. Zo moeten zij op de hoogte zijn van het financiële reilen en zeilen van de onderneming. Een bestuurder d...

bv

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na turboliquidatie

Ondernemen | 09-05-2022 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder kán persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van een failliete onderneming. De juridische lat daarvoor ligt...