Nieuws

fa

Vragen over: juridische gevolgen bij verzuim jaarrekening

Financiële administratie | 22-01-2021 | Jaarverslag en jaarrekening

De hoofdregel is dat u de jaarrekening moet opstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze wettelijke vereisten bevatten minimumvo...

fa

Jaarrekening niet op tijd af door corona

Financiële administratie | 31-12-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Maar door de coronapandemie k...

bv

Bestuurder bv aansprakelijk na turboliquidatie

Ondernemen | 11-08-2020 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Het kabinet werkt aan wetgeving die schuldeisers beter moet beschermen bij een zogeheten turboliquidatie van een onderneming. Maar ook nu al...

f

Corona-uitstel, dan geen melding betalingsonmacht nodig

Fiscaal | 09-04-2020 | Contact met de Belastingdienst

Bestuurders van bv’s die om bijzonder uitstel van betaling voor de BTW en loonheffingen hebben verzocht vanwege de coronacrisis, hoeven daar...

bv

Ondernemer aansprakelijk stellen, wat kan met welke rechtsvorm?

Ondernemen | 23-03-2020 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Ondernemers kunnen op diverse manieren met aansprakelijkheid worden geconfronteerd. Soms kunnen ze zelfs met hun privévermogen aansprakelijk...

fa

Kentering in gestage daling faillissementen

Financiële administratie | 28-02-2020 | Faillissement

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in december 2019 46 minder organisaties op de fles zijn g...

f

Een keer betalingsonmacht melden is voldoende

Fiscaal | 20-02-2020 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een bestuurder van een bv hoeft maar een keer een melding van betalingsonmacht te doen als de bv aanslagen niet op tijd kan betalen. De meld...

bv

Betaling na aanvragen faillissement niet onrechtmatig

Ondernemen | 22-01-2020 | Faillissement

Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van een failliete onderneming. Bijvoorbeeld als hij sommige bevriende schuld...

bv

In bv blijven of toch maar terug naar de eenmanszaak?

Ondernemen | 02-10-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Iemand die nu zijn onderneming in de vorm van een bv voert kan er heel snel achter zijn of dit financieel en fiscaal nog wel de meest voorde...

bv

'Ik kón wel betalen maar wilde niet' overtuigt hof niet

Ondernemen | 11-09-2019 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een onderneming die de belastingen niet meer kan voldoen, moet dat snel melden bij de Belastingdienst. Gebeurt dat niet op tijd, dan kan een...