Nieuws

f

Nieuwe procedure belastingaanslag op komst?

Fiscaal | 26-09-2023 | Contact met de Belastingdienst

Het kabinet doet onderzoek naar een vernieuwing van de procedures voor belastingheffing. Dat kan er onder meer toe leiden dat een belastingp...

s

Toch recht op LKV bij een overname? Maak bezwaar

Salarisadministratie | 27-07-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Bij een overname heeft een werkgever volgens de Belastingdienst geen recht op het loonkostenvoordeel (LKV) van een werknemer die bij de over...

s

Controleer beschikking voor LIV en LKV over 2022 goed!

Salarisadministratie | 24-07-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Als een werkgever over 2022 recht heeft op loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV, ontvangt hij vóór...

or

Het overeenstemmingsrecht van de OR

OR | 16-06-2023 | Overeenstemmingsrecht

Er zijn een aantal wetten die de ondernemingsraad (OR) het overeenstemmingsrecht toekennen, zoals de Arbeidstijdenwet, de Arbowet en de Wet...

f

Digitaal procederen over alle fiscale zaken kan vanaf 26 juni

Fiscaal | 15-06-2023 | Bezwaar en beroep

Het is vanaf 26 juni a.s. mogelijk om bij alle gerechtshoven digitaal te procederen over alle belastingzaken (hoger beroep). De komende jare...

f

Belangenbehartiger voor belastingplichtigen op komst

Fiscaal | 06-06-2023 | Contact met de Belastingdienst

Belastingplichtigen die vastlopen in het fiscale systeem kunnen op termijn een extra hulplijn inschakelen. Burgers en ondernemers kunnen van...

f

Nog geen definitieve aanslag box 3 met meer dan banktegoeden

Fiscaal | 24-04-2023 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Belastingplichtigen die in het bezit zijn van box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan alleen banktegoeden, zoals bijvoorbeeld vastgoed of aan...

f

Fiscus aan toezegging houden via vertrouwensbeginsel

Fiscaal | 04-04-2023 | Contact met de Belastingdienst

Een belastingplichtige moet kunnen vertrouwen op standpunten van de Belastingdienst. Dus als de inspecteur het vertrouwen heeft gewekt dat b...

s

Belastingrente naheffingsaanslag stopt na tien weken

Salarisadministratie | 23-02-2023 | Aangifte loonheffingen

De Belastingdienst berekent sinds 2023 maximaal tien weken belastingrente bij een naheffingsaanslag na ontvangst van het verzoek van een wer...

f

Te late bezwaarmakers box 3 ontvangen informatiebrief

Fiscaal | 13-02-2023 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft toegezegd dat alle belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend voor de box 3-heffing...