Nieuws

s

Thuiswerkvergoeding in opkomst?

Salarisadministratie | 13-10-2020 | Thuiswerken

Cao Rijk had de primeur, maar onlangs zijn ook in de nieuwe cao Werken voor Waterschappen afspraken gemaakt over een thuiswerkbudget en een...

fa

Vragen over: financiering via de overheid

Financiële administratie | 02-10-2020 | Financiering

Ondernemingen kunnen meestal, en zeker in coronatijd, niet zonder externe financiering. Maar banken staan ook niet altijd te springen om een...

s

Lagere Aof-premie kleine werkgevers in 2022 én 2023

Salarisadministratie | 30-09-2020 | Premies werknemersverzekeringen

Kleine werkgevers ontvangen zowel in 2022 als in 2023 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-premie. Deze verlagingen komen bovenop de gep...

fa

Vanaf 24 november openstelling subsidie SDE++

Financiële administratie | 25-09-2020 | Investeren

De subsidie Stimulering Duurzame energie (SDE+) is in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren. Er werd veel ge...

hr

Sociaal pakket helpt mensen van werk naar werk

HR | 24-09-2020 | Opleiding en ontwikkeling

Het kabinet investeert € 1,4 miljard in een sociaal pakket dat mensen die hun baan kwijtraken door de coronacrisis direct aan nieuw werk moe...

bv

'Uit de crisis investeren', hoe merken ondernemers dat?

Ondernemen | 21-09-2020 | Financiering

In crisistijd is het voor ondernemers belangrijk dat het Rijk de economie mede aan de praat houdt met investeringen. Het kabinet heeft de af...

fa

Extra budget in 2021 voor WBSO en aanbevelingen

Financiële administratie | 18-09-2020 | Afdrachtvermindering S&O

Om ervoor te zorgen dat de private investeringen in Research & Development (R&D) tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk op peil blijven, he...

hr

Uitbreiding SLIM-subsidie en voorbereiding STAP-budget

HR | 15-09-2020 | Opleiding en ontwikkeling

De coronacrisis laat zien dat scholing en ontwikkeling belangrijk zijn voor werknemers. Daarom stelt het kabinet in 2021 extra subsidie besc...

bv

Miljardenfonds voor investeringen in groei economie

Ondernemen | 07-09-2020 | Financiering

De overheid tuigt de komende jaren een miljardenfonds op voor investeringen in onder meer infrastructuur, innovatie en duurzaamheid. Die inv...

b

Toekomst van veel goede doelen is onzeker

Non-profit | 08-07-2020 | Fondsenwerving

Door de coronacrisis heeft meer dan helft van de erkende goede doelen activiteiten moeten stoppen of uitstellen. Het totaalverlies komt daar...