Nieuws

mt

Gefocuste werknemers bij de juiste rolverdeling

Management | 04-09-2017 | Leidinggeven

Liep alles in de soep in de zomervakantie, dan kan het zijn dat het aan daadkracht ontbreekt op de afdeling of binnen het team. De leidingge...

mt

Wat doet de manager in een zelfsturende organisatie?

Management | 03-07-2017 | Leidinggeven

In zelfsturende organisaties regelen de werknemers de werkverdeling en planning zelf. De manager vervult voornamelijk de rol van coach. Daar...

hr

Verbetertraject van vijf jaar niet genoeg voor ontslag

HR | 01-06-2017 | Disfunctioneren

Om een werknemer te kunnen ontslaan wegens disfunctioneren, moet een werkgever een goed dossier hebben opgebouwd. De rechter beoordeelt dit...

mt

Werknemers motiveren met coachend leidinggeven

Management | 22-05-2017 | Leidinggeven

Leidinggevenden die werknemers coachend begeleiden, zullen uiteindelijk meer tijd hebben voor hun andere taken. Coachen onderdeel maken van...

hr

Adviseur over: studiekosten en transitievergoeding

HR | 23-11-2016 | Transitievergoeding

Volgt een werknemer een door de werkgever betaalde training, dan kunnen de kosten hiervoor soms worden afgetrokken van de transitievergoedin...

or

Gratis advies voor medezeggenschap onderwijs

OR | 28-10-2016 | Coaching

Het ministerie van OCW biedt medezeggenschappers en bestuurders die werken in het onderwijs een kosteloze training aan met begeleiding en ad...

or

OR: voordeel bij opleidingsplan OR-scholing

OR | 06-10-2016 | OR-scholing

OR-leden hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op vijf dagen scholing per jaar. OR’en benutten dat scholingsrecht vaak n...

mt

Dienend leiderschap redt managers

Management | 03-10-2016 | Leidinggeven

Managers moeten hun meerwaarde bewijzen om in het zadel te blijven. Als gevolg van bezuinigingen zijn steeds meer managementlagen verdwenen....

mt

Coachingscirkel structureert coachingsgesprek

Management | 17-06-2016 | Coaching

De functioneringsgesprekken die binnen veel organisaties in deze periode van het jaar gevoerd worden, geven soms aanleiding om werknemers ex...

mt

Geschikte omstandigheden voor coaching

Management | 29-04-2016 | Coaching

Een coachingstraject is een goed middel om werknemers te ondersteunen bij hun ontwikkeling of de uitvoering van hun werkzaamheden. Coaching...