Nieuws

hr

Verbetertraject van vijf jaar niet genoeg voor ontslag

HR | 01-06-2017 | Disfunctioneren

Om een werknemer te kunnen ontslaan wegens disfunctioneren, moet een werkgever een goed dossier hebben opgebouwd. De rechter beoordeelt dit...

mt

Werknemers motiveren met coachend leidinggeven

Management | 22-05-2017 | Leidinggeven

Leidinggevenden die werknemers coachend begeleiden, zullen uiteindelijk meer tijd hebben voor hun andere taken. Coachen onderdeel maken van...

hr

Adviseur over: studiekosten en transitievergoeding

HR | 23-11-2016 | Transitievergoeding

Volgt een werknemer een door de werkgever betaalde training, dan kunnen de kosten hiervoor soms worden afgetrokken van de transitievergoedin...

or

OR: voordeel bij opleidingsplan OR-scholing

OR | 06-10-2016 | OR-scholing

OR-leden hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op vijf dagen scholing per jaar. OR’en benutten dat scholingsrecht vaak n...

mt

Dienend leiderschap redt managers

Management | 03-10-2016 | Leidinggeven

Managers moeten hun meerwaarde bewijzen om in het zadel te blijven. Als gevolg van bezuinigingen zijn steeds meer managementlagen verdwenen....

mt

Coachingscirkel structureert coachingsgesprek

Management | 17-06-2016 | Coaching

De functioneringsgesprekken die binnen veel organisaties in deze periode van het jaar gevoerd worden, geven soms aanleiding om werknemers ex...

mt

Geschikte omstandigheden voor coaching

Management | 29-04-2016 | Coaching

Een coachingstraject is een goed middel om werknemers te ondersteunen bij hun ontwikkeling of de uitvoering van hun werkzaamheden. Coaching...

o

Klassiek relatie manager secretaresse verdwijnt

Office management | 23-03-2016 | Secretariaat

Een van de bedreigingen van het secretaressevak is outsourcing. Organisaties besteden secretariaatswerkzaamheden uit en huren externen in of...

mt

Een persoonlijk ontwikkelingsplan introduceren

Management | 26-02-2016 | Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een handig hulpmiddel om de talenten, vaardigheden en kennis van werknemers verder te ontwikkelen...

a

Werknemers met schulden melden zich vaak ziek

Arbo | 15-12-2015 | Werknemer met schulden

Steeds meer werknemers hebben te maken met financiële problemen en melden zich om die reden ziek. Voor werknemers leidt het hebben van schul...