Nieuws

bv

Franchisenemer staat sterker dankzij recht op informatie

Ondernemen | 17-12-2018 | Ondernemingsrecht

Een nieuw wetsvoorstel moet de verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer verbeteren. Dat gebeurt vooral door de positie van de fr...

hr

Langere proeftijd in vast contract zwaar onder vuur

HR | 06-12-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken in vaste contracten, heeft veel kritiek gekregen. De vraag is of deze maatregel...

hr

Bedrijfsrecherche inschakelen na wangedrag van werknemer

HR | 23-03-2018 | Privacy op het werk

Verdenkt een werkgever een werknemer van wangedrag, dan kan hij een bedrijfsrecherche inzetten om te controleren of zijn verdenking terecht...

hr

Dwangsom voor negatieve uitlatingen na ontslag

HR | 09-11-2017 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werkgever die vindt dat een ex-werknemer zich niet aan een vaststellingsovereenkomst houdt, moet goed bedenken wat hij hiertegen gaat do...

hr

Gevangenisstraf voor valselijk opmaken arbeidsovereenkomst

HR | 06-10-2017 | Arbeidsovereenkomst

Vervalst een werkgever een arbeidsovereenkomst, dan kan dit onder omstandigheden leiden tot een gevangenisstraf. In een recente zaak oordeel...

bv

Franchisecontract blijft intact na tussenkomst rechter

Ondernemen | 29-08-2017 | Ondernemingsrecht

Dat een franchisenemer niet akkoord is met het nieuwe contract van de franchisegever, is geen reden om de overeenkomst op te zeggen. Dat bli...

hr

Werknemers monitoren via social media in strijd met privacy?

HR | 18-07-2017 | Privacy op het werk

Werkgevers moeten terughoudend zijn bij het volgen van werknemers of sollicitanten op social media. Dit benadrukken de Europese privacytoezi...

hr

Mag relatiebeding in personeelshandboek staan?

HR | 17-03-2017 | Concurrentiebeding

Als een werkgever in het arbeidsvoorwaardenreglement of het personeelsreglement een relatiebeding opneemt, is dit alleen geldig als de werkn...

hr

Adviseur over: mogelijkheden van een relatiebeding

HR | 21-12-2016 | Concurrentiebeding

Het opstellen van een relatiebeding is onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) nog steeds mogelijk. In feite heeft de WWZ er weinig mee te make...

hr

Adviseur over: arbeidsvoorwaarden doorwerkende AOW’er

HR | 26-10-2016 | AOW

Bereikt een werknemer binnen uw organisatie de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gelden er andere regels. Zo geldt er een afwijkende ketenregeli...