Nieuws

hr

Concurrentiebeding: twee jaar en wereldwijd mag

HR | 10-08-2016 | Concurrentiebeding

De reikwijdte en duur van een concurrentiebeding kunnen door een rechter gematigd worden. Toch gebeurt dat niet altijd. In een recente zaak...

hr

Concurrentiebeding tijdelijk contract kan wel

HR | 22-03-2016 | Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract leek na 1 januari 2015 niet meer zoveel zin te hebben door nieuwe wet- en regelgevi...

hr

Relatiebeding leidt tot € 20.000 boete

HR | 26-11-2015 | Concurrentiebeding

Als een ex-werknemer zijn best doet om zich aan een relatiebeding te houden maar het desondanks schendt, kan hij geconfronteerd worden met e...

or

€ 20.000 boete voor overtreden relatiebeding

OR | 19-11-2015 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werkgever kan een relatiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomsten van de werknemers. Daardoor mag een werknemer na uitdiensttreding ge...

s

IJzersterk belang nodig voor concurrentiebeding

Salarisadministratie | 26-10-2015 | Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract is sinds 1 januari 2015 verboden, tenzij uw onderneming zwaarwegende bedrijfsbelang...

hr

Regels WWZ ook voor oud concurrentiebeding

HR | 23-09-2015 | Concurrentiebeding

Een kantonrechter heeft bij de beoordeling van een 'oud' concurrentie- en relatiebeding – dat voor 1 januari 2015 was overeengekomen – beslo...

mt

Bedrijfsdata op privémail mag gewoon

Management | 11-09-2015 | Concurrentiebeding

U heeft een passend bedrijfsreglement met heldere afspraken nodig om een medewerker ervan te weerhouden bedrijfsinformatie naar zijn privé-e...

or

Harde eis concurrentiebeding tijdelijk contract

OR | 24-08-2015 | Concurrentiebeding

De Wet werk en zekerheid verbiedt het concurrentiebeding in tijdelijke contracten. Alleen bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag u...

hr

Concurrentiebeding tijdelijk contract zinloos?

HR | 13-08-2015 | Concurrentiebeding

Sinds 1 januari 2015 mag u alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als u hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heef...

hr

Informeer uw personeel over gevolgen van WWZ

HR | 01-04-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Bijna 40% van de werknemers is helemaal niet op de hoogte van de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Slechts 25% weet wat de gevol...