Nieuws

a

Mediation kan verzuim bij arbeidsconflict voorkomen

Arbo | 18-10-2022 | Mediation

Een conflict op het werk kan de gemoederen flink bezighouden. Soms zo erg, dat werknemers er stress van krijgen en zich ziekmelden. Inschake...

a

Arbeidsconflictverlof om verzuim door ruzie te voorkomen

Arbo | 22-09-2022 | Conflicthantering

Een kwart van de werknemers heeft wel eens een conflict op het werk. Dat heeft negatieve gevolgen voor de productiviteit en de werksfeer. So...

hr

Forse billijke vergoeding na inzetten bedrijfsrecherche

HR | 15-09-2022 | Re-integratie

Wil een werkgever een werknemer laten controleren door een bedrijfsrechercheur, dan moet hij de werknemer verdenken van ernstige overtreding...

a

Nieuwe werkwijzer voor preventie verzuim door conflicten

Arbo | 23-06-2022 | PSA

Zo’n 12 tot 20% van alle werknemers heeft wel eens te maken met een arbeidsconflict. Als het conflict niet wordt opgelost, kan het escaleren...

or

Instemming OR: een conflict vreedzaam oplossen

OR | 15-06-2022 | Instemmingsrecht

Uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vloeit voort dat de bestuurder en de ondernemingsraad (OR) er samen uit moeten komen. Dat neemt nie...

or

Staking breken mag niet zomaar

OR | 25-03-2022 | Conflicthantering

Lopen de spanningen tussen en werkgever en werknemers zó hoog op dat de werknemers besluiten te staken, dan is het voor de ondernemingsraad...

a

Niet meewerken aan re-integratie onverstandig en kostbaar

Arbo | 11-02-2022 | Re-integratie

Een zieke werknemer is verplicht zich in te spannen voor zijn re-integratie. Maar wat als hij dat niet wil? Een conflict ligt al snel op de...

fa

AFM kan boete voortaan vereenvoudigd afhandelen

Financiële administratie | 01-02-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

Organisaties die schuldig zijn aan een overtreding van financiële wet- of regelgeving kunnen een boete krijgen van de Autoriteit Financiële...

hr

Geen recht op loon bij thuisblijven met neusverkoudheid

HR | 04-01-2022 | Re-integratie

Blijft een werknemer in deze coronatijd (langdurig) thuis vanwege een neusverkoudheid, dan kan de werkgever zich afvragen of hij het loon mo...

or

Ook na beroepsprocedure moet OR met bestuurder door

OR | 17-12-2021 | Conflicthantering

Ontstaat er tussen de ondernemingsraad (OR) en bestuurder een geschil over bijvoorbeeld een adviesprocedure, dan kan de bedrijfscommissie, e...