Nieuws

hr

Schorsen van werknemer kan domme zet zijn

HR | 28-06-2019 | Ontslag

Als een werknemer zich in een situatie heeft gemanoeuvreerd waardoor hij niet langer op de werkvloer gewenst is, kan de werkgever ervoor kie...

hr

Ondanks fysiek geweld geen ontslag op staande voet

HR | 14-06-2019 | Ontslag

Een werknemer die geweld gebruikt tegenover collega’s en hen bedreigt, hoeft zeker niet op een schouderklopje van zijn werkgever te rekenen....

or

Anonieme klachtenlijn voor ontevredenheid

OR | 29-05-2019 | Achterban van de OR

Signaleert de ondernemingsraad (OR) ontevredenheid onder de achterban, dan kan de OR de bestuurder ongevraagd adviseren om tot verbetering t...

or

Conflicten cao en loonkwesties leiden tot stakingen

OR | 01-05-2019 | Staken

Werknemers staakten in 2018 minder vaak dan in 2017. Ze staakten vooral vanwege een conflict over de cao en omdat ze ontevreden waren over h...

s

Loon aan werkweigeraar niet-bedongen arbeid doorbetalen

Salarisadministratie | 29-04-2019 | Arbeidsvoorwaarden

Als een werknemer weigert om ander werk te verrichten dan waarvoor hij is aangenomen, moet zijn werkgever soms toch zijn loon doorbetalen. D...

or

Instemming OR: hoe los je een conflict vreedzaam op

OR | 29-04-2019 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht over 13 onderwerpen en bij elk onderwerp geldt een veelvoud aan bedrijfsregels. Uit het inst...

or

Cao Jumbo geëindigd, onduidelijkheid avr blijft

OR | 08-04-2019 | Cao

Het conflict tussen Jumbo, de werknemers en de vakbonden blijft voortduren. Nu de cao verlopen is, lijkt een deel van de werknemers geen loo...

mt

Succesvol samenwerken vraagt om een strakke taakverdeling

Management | 20-02-2019 | Leidinggeven

De manager die met zijn team werkzaamheden tot een goed einde wil brengen, ontkomt niet aan samenwerken. De leidinggevende heeft hierin een...

bv

Recht op aangekochte merknaam niet meteen laten verlopen

Ondernemen | 08-02-2019 | Intellectueel eigendom

Bedrijven die een ander sterk merk hebben opgekocht dat ze niet zelfstandig willen laten voortbestaan, doen er toch goed aan de merkregistra...

or

Jumbo houdt vast aan AVR met eigen COR

OR | 30-01-2019 | Cao

De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan in de zaak die de vakbonden aanspanden tegen supermarktketen Jumbo. De rechter heeft geoordeeld da...