Nieuws

s

Rekenregels per 1 januari 2022 gepubliceerd

Salarisadministratie | 07-12-2021 | Premies werknemersverzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels per 1 januari 2022 bekendgemaakt. Door de stijging van het b...

bv

Rechter fluit UWV terug om terugvordering NOW

Ondernemen | 03-12-2021 | Corona-advies

UWV is teruggefloten bij de rechter omdat de instantie ten onrechte loonkostensubsidie NOW heeft teruggevorderd bij een onderneming. UWV moe...

s

Definitie inkomstenverhouding weer één jaar uitgesteld

Salarisadministratie | 24-11-2021 | Aangifte loonheffingen

De vastlegging van de definitie van het begrip inkomstenverhouding (IKV) is opnieuw met een jaar uitgesteld en vindt nu waarschijnlijk plaat...

hr

Personeelstekort in derde kwartaal naar recordhoogte

HR | 18-11-2021 | Werving en selectie

De spanning op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat er in het derde kwartaal van 2021 teg...

hr

UWV vernieuwt aanvraagformulier deskundigenoordeel

HR | 12-11-2021 | Re-integratie

UWV heeft het aanvraagformulier voor het deskundigenoordeel vernieuwd. Het nieuwe formulier moet de aanvraag voor werkgevers eenvoudiger mak...

hr

Verlofregelingen werknemers rond geboorte kind

HR | 15-10-2021 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers na de geboorte van een kind recht op deels doorbetaald ouderschapsverlof. Het is niet de enige verlo...

hr

Geen ontslag bij frequent ziekteverzuim zonder gevolgen

HR | 14-10-2021 | Ontslag

Een werknemer die vaak ziek is, kan niet worden ontslagen wegens veelvuldig ziekteverzuim als het ziekteverzuim geen onaanvaardbare gevolgen...

hr

7% WIA-aanvragers heeft na tweede spoor nieuw werk

HR | 07-10-2021 | Re-integratie

Van 100 onderzochte werknemers die een tweedespoortraject doorliepen en daarna nog een aanvraag deden voor een WIA-uitkering, had slechts 7%...

hr

Werktijdverkorting vanaf vandaag weer aan te vragen

HR | 01-10-2021 | Werkloosheidswet (WW)

Werkgevers kunnen vanaf vandaag weer gebruikmaken van de werktijdverkorting (WTV). De WTV vervangt de NOW-subsidie, die aan het begin van de...

fa

Gezamenlijk informatiesysteem over schulden

Financiële administratie | 01-10-2021 | Loonbeslag

De Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag moet straks de gegevensuitwisseling tussen beslagleggende partijen beter organiseren. Het gaat...