Nieuws

f

Regel op tijd eHerkenning voor doen van BTW-aangifte

Fiscaal | 25-10-2021 | Aangifte BTW

BTW-ondernemers die nu nog het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst gebruiken om hun BTW-aangifte te doen moeten er rekening mee h...

s

Derde versie Handboek Loonheffingen 2021 gepubliceerd

Salarisadministratie | 14-10-2021 | Aangifte loonheffingen

De derde versie van het Handboek Loonheffingen 2021 is gepubliceerd. In deze versie heeft de Belastingdienst diverse wijzigingen aangebracht...

f

Fiscus niet meer haantje de voorste als schuldeiser

Fiscaal | 14-10-2021 | Contact met de Belastingdienst

Het demissionaire kabinet wil dat de Belastingdienst niet meer als een van de eerste aan de beurt komt om te worden betaald als gezonde onde...

f

Overdragen IB-onderneming kan heel goedkoop

Fiscaal | 11-10-2021 | Bedrijfsoverdracht

Met de geruisloze doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting (IB) kan een ondernemer zijn onderneming fiscaal voordelig overdragen. Draag...

bv

Verzoek moeder nodig voor meenemen verlies dochter

Ondernemen | 08-10-2021 | Fiscale eenheid

Een dochtermaatschappij die met verliezen de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) verlaat, kan deze verliezen niet zonder ve...

f

Nog aanvullend belastinguitstel tot 1 februari 2022

Fiscaal | 07-10-2021 | Contact met de Belastingdienst

Ondernemers die tot en met 30 september 2021 gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van belastingbetaling kunnen als zij aan de vo...

s

Cafetariaregeling en noodzakelijkheidscriterium

Salarisadministratie | 06-10-2021 | Werkkostenregeling (WKR)

Voor gereedschappen, computers, mobiele telecommunicatiemiddelen en dergelijke apparatuur die voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium, ge...

f

Op alle informatie van fiscus moet je kunnen vertrouwen

Fiscaal | 04-10-2021 | Contact met de Belastingdienst

Door de Nationale Ombudsman is aangegeven dat een burger erop moet kunnen vertrouwen dat hij de juiste informatie ontvangt van medewerkers v...

fa

Gezamenlijk informatiesysteem over schulden

Financiële administratie | 01-10-2021 | Loonbeslag

De Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag moet straks de gegevensuitwisseling tussen beslagleggende partijen beter organiseren. Het gaat...

s

Sectorherindeling met terugwerkende kracht is mogelijk

Salarisadministratie | 30-09-2021 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Sinds 29 juni 2018 mogen werkgevers niet meer verzoeken om een wijziging van een sectorindeling met terugwerkende kracht. Maar de Hoge Raad...