Nieuws

s

UWV stopt met publicatie WGA-instroomcijfers

Salarisadministratie | 12-05-2022 | Sociale verzekeringen

Sinds dit jaar stuurt UWV geen WGA-instroomcijfers meer naar (grote) werkgevers. UWV stopt hiermee als gevolg van de strengere privacywetgev...

hr

Werkgevers moeten CO2-uitstoot verminderen

HR | 21-04-2022 | Klimaatneutraal ondernemen

Vanaf 1 januari 2023 worden werkgevers met minimaal 100 werknemers mogelijk verplicht jaarlijks te rapporteren over het totaal van de door w...

bv

Nieuwe afspraken voor datadoorgifte richting VS

Ondernemen | 11-04-2022 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een principeakkoord gesloten voor de veilige doorgifte van persoonsgegevens. Dat is nodig, om...

hr

Wetsvoorstel voor meldplicht uitleners bij discriminatie

HR | 07-03-2022 | Discriminatie

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer verzocht de behandeling van het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving e...

hr

Wanneer mag werkgever testen op drugs en alcohol?

HR | 03-03-2022 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het tijdens werktijd testen van werknemers op alcohol, drugs en geneesmiddelen is alleen toegestaan als er voor een bepaald beroep specifiek...

a

Effect van beleid voor diversiteit en inclusiviteit laten meten

Arbo | 25-01-2022 | Discriminatie

Een van de grote uitdagingen voor organisaties is om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen. Veel werkgevers voeren daarom een D&I-belei...

or

Dataprotectie is ook aandachtspunt voor OR

OR | 24-01-2022 | Privacy op het werk

Vrijdag 28 januari is het Europese Dag van de Privacy oftewel Dataprotectiedag. Een goede aanleiding voor de ondernemingsraad (OR) om aandac...

or

Wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders gewijzigd

OR | 12-01-2022 | Klokkenluidersregeling

De Tweede Kamer heeft in december vorig jaar kritiek geuit op het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders. De Kamer vond het voorstel te...

a

Risico alcohol, drugs en medicijngebruik in RI&E

Arbo | 06-01-2022 | Arbeidsongeval

Werkgevers mogen regels stellen voor het gebruik van alcohol, drugs- en medicijnen op het werk en deze vastleggen in een ADM-beleid. Als mid...

hr

Rechter staat schorsing van werknemer zonder QR-code toe

HR | 23-12-2021 | Corona-advies

Een Amsterdams dansgezelschap ontzegde dit najaar een danser die niet gevaccineerd was én die weigerde zichzelf wekelijks te testen, de toeg...