Nieuws

m

Goed voorbereid een beoordelingsgesprek voeren

Management | 01-11-2023 | Functioneren en beoordelen

Om het maximale uit een beoordelingsgesprek te halen, moet een leidinggevende zich goed voorbereiden op het gesprek. Hij moet zich vooraf ve...

hr

Discriminatie vanwege chronische ziekte

HR | 01-11-2023 | Discriminatie

Als een werkgever een chronisch zieke werknemer anders behandeld, is er al gauw sprake van discriminatie. Dit is de lijn van oordelen van he...

m

Machtsmisbruik is geen uitzondering

Management | 18-10-2023 | Leidinggeven

Leidinggeven geeft macht. Veel leidinggevenden kunnen daar prima mee omgaan en gebruiken hun macht voor de juiste doeleinden. Binnen veel or...

m

Omstandigheden die coaching tot een succes maken

Management | 05-10-2023 | Coaching

Een coachingstraject is een goed middel om werknemers te ondersteunen bij hun ontwikkeling of de uitvoering van hun werkzaamheden. Coaching...

m

Wees een manipulator te slim af!

Management | 23-08-2023 | Leidinggeven

Zinnen verdraaien, inspelen op schuldgevoel of insinuerend woordgebruik: het zijn stuk voor stuk geniepige trucjes van een manipulator. Een...

hr

Wat als functioneringsverslag niet wordt ondertekend?

HR | 20-06-2023 | Functioneren en beoordelen

Richting de zomervakantie houden veel leidinggevenden functioneringsgesprekken. Vaak leidt dat tot een functioneringsverslag, dat de werknem...

hr

Stel bij disfunctioneren een verbeterplan op

HR | 13-03-2023 | Disfunctioneren

Als een werknemer niet goed functioneert, kan dat in het uiterste geval leiden tot ontslag. Voordat het zover komt, moet de werkgever zich s...

hr

Demotie als sanctie is soms toegestaan

HR | 02-02-2023 | Disfunctioneren

Een werknemer die moeite heeft om technologische veranderingen bij te benen, is soms erg opgelucht als hij een minder veeleisende functie ka...

m

Werknemer ontslaan of op non-actief stellen?

Management | 26-10-2022 | Ontslag

Een werknemer die ongewenst gedrag toont, is voor iedere leidinggevende lastig. Wanneer is het gedrag een reden om een werknemer te ontslaan...

m

Veilig online gedrag ver te zoeken in kleine organisaties

Management | 13-10-2022 | Cybersecurity

Het online gedrag van werknemers in kleine organisaties is niet veilig genoeg. De organisaties zelf nemen onvoldoende maatregelen om het onl...