Nieuws

fa

Invest International voor investeringen over de grens

Financiële administratie | 15-10-2021 | Investeren

Ondernemers die willen investeren in het buitenland kunnen sinds 1 oktober 2021 terecht bij Invest International. Deze organisatie neemt het...

or

OR-kosten niet automatisch voor rekening bestuurder

OR | 04-10-2021 | OR-faciliteiten

De kosten die de ondernemingsraad (OR) moet maken om zijn taken uit te voeren, zijn in principe voor rekening van de ondernemer. Dit geeft d...

fa

Limiet van € 3.000 per contante betaling

Financiële administratie | 24-09-2021 | Fraude

In 2019 presenteerde het kabinet een plan van aanpak tegen witwassen. Dit plan regelt onder meer een aanpassing van de Wet ter voorkoming va...

f

Eigen woning en partner duidelijker gemaakt

Fiscaal | 21-09-2021 | Hypotheek en eigen woning

Er zijn op Prinsjesdag in de ‘Memorie van Toelichting Overige fiscale maatregelen 2022’ een aantal aanpassingen opgenomen voor de eigenwonin...

f

Extra geld naar gedupeerden van coronapandemie

Fiscaal | 21-09-2021 | Corona-advies

In zijn Troonrede vertelde koning Willem-Alexander op Prinsjesdag 2021 dat de regering tot eind 2023 ruim € 8 miljard beschikbaar stelt voor...

fa

De ontwikkeling van non-bancaire financiering in 2020

Financiële administratie | 13-09-2021 | Financiering

In 2020 namen sommige non-bancaire financieringsvormen in populariteit toe, terwijl andere minder in trek waren. Afgelopen jaar werd vooral...

fa

Nieuwe subsidiepot om cybercrime tegen te gaan

Financiële administratie | 10-09-2021 | Cybercrime

Het kost menig organisatie veel moeite om in deze moeilijke tijden het hoofd boven water te houden. Het laatste waar u nu op zit te wachten...

s

Brutoloon uitruilen voor scholing vaak niet mogelijk

Salarisadministratie | 06-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Bij slechts een klein deel van de organisaties kunnen werknemers hun brutoloon uitruilen voor scholing via een keuzebudget of cafetariaregel...

bv

Welke coronasteun geldt nog wél in het vierde kwartaal?

Ondernemen | 06-09-2021 | Corona-advies

De brede regelingen voor coronasteun stoppen per 1 oktober 2021. Maar het kabinet staakt niet álle coronasteun, want enkele specifieke regel...

fa

Nieuw fonds voor non-bancaire financiers gelanceerd

Financiële administratie | 24-08-2021 | Financiering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het investeringsfonds Invest-NL hebben samen met het Europees Investeringsfonds (EI...