Nieuws

f

Pensioenstelsel is niet meer toekomstbestendig

Fiscaal | 22-07-2015 | Pensioen via de werkgever

Het huidige pensioenstelsel is onvoldoende voorbereid op de toekomst en moet aangepast worden. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken e...

hr

Meer duidelijkheid over nieuw pensioenstelsel

HR | 15-07-2015 | Pensioen via de werkgever

Een vernieuwd pensioenstelsel moet ervoor zorgen dat alle werkenden voldoende pensioen kunnen opbouwen. Hoe dit pensioenstelsel er concreet...

fa

Hoofdlijnen nieuw pensioenstelsel bekend

Financiële administratie | 13-07-2015 | Pensioen via de werkgever

Onlangs heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een Kamerbrief uiteengezet hoe het huidige pensioenste...

or

Houdt uw OR wel rekening met flexwerkers?

OR | 01-07-2015 | Flexwerkers

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) wil de rol van flexwerkers binnen de medezeggenschap onder de aandacht brengen. Via een kort...

or

Maak plek voor zzp’er en flexwerker in de OR

OR | 01-04-2015 | Zelfstandigen zonder personeel (zzp)

Veel organisaties werken samen met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en met flexwerkers. Deze groepen zullen minder snel een rol spel...

fa

Let op strengere regels voor flexwerkers

Financiële administratie | 12-01-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Per 1 januari 2015 is het eerste deel van de maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Als u een tijdelijke werkne...

bv

Regels voor inzet flexwerker nu strenger

Ondernemen | 08-01-2015 | Flexwerkers

Met ingang van 1 januari zijn de regels voor de inzet van tijdelijke werknemers flink aangescherpt door de invoering van het eerste deel van...

b

Nieuwe regels voor flexkrachten gaan bijna in

Non-profit | 24-11-2014

Binnenkort treedt de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking, die ervoor zorgt dat de rechtspositie van de werknemer met een flexibel contrac...

hr

Een sterke leercultuur ontstaat niet vanzelf

HR | 05-11-2014

Het kabinet vindt dat werknemers op de eerste plaats zelf moeten investeren in hun inzetbaarheid. In de Leven lang leren-brief roept het kab...

hr

Sectorpremie daalt in 2015 met 0,52

HR | 05-11-2014

UWV heeft in de nota Premievaststelling Sectorfondsen 2015 de sectorpremies voor 2015 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde sectorp...