Nieuws

a

Kamervragen over toename arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

Arbo | 29-06-2018 | Arbeidsongeval

Uitzendkrachten hebben meer kans slachtoffer te worden van een arbeidsongeval dan ‘gewone’ werknemers. Ook neemt het aantal uitzendkrachten...

s

Student moet oppassen met bijverdienen

Salarisadministratie | 04-06-2018 | Flexwerkers

Neemt een organisatie studenten of scholieren in dienst, dan is het verstandig als de werkgever deze werknemers wijst op de bijverdiengrens...

a

Stijging aantal arbeidsongevallen met uitzendkrachten

Arbo | 24-04-2018 | Arbeidsongeval

Op 28 april is het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. In Nederland overlijden jaarlijks ruim 4.100 werknemers door onveili...

hr

Onder de WAB meer geld kwijt aan transitievergoeding?

HR | 12-04-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) moet diverse wijzigingen aanbrengen in de regels voor de transitievergoeding. Die wijzigingen...

a

Plannen voor één Europese arbeidsinspectie voor EU

Arbo | 16-03-2018 | Inspectie SZW

De Europese Commissie wil één arbeidsinspectie voor de hele EU oprichten. Deze Europese Arbeidsautoriteit moet de rechten van EU-burgers die...

or

SZW wil flexwerkers goed betrekken bij medezeggenschap

OR | 07-03-2018 | Flexwerkers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag dat ook flexwerkers zich goed mengen in medezeggenschap. Hij benadruk...

or

Toenemende aantal flexwerkers aandachtspunt voor OR

OR | 26-02-2018 | Flexwerkers

Het aantal flexwerkers is in 2017 toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2016 is het aantal flexwe...

hr

Werkgever omzeilt ketenbepaling niet met payrollconstructie

HR | 23-02-2018 | Ketenbepaling

Een werkgever kan proberen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te ontlopen door over te stappen op een payrollconstructie. Maar nie...

hr

Fikse schadevergoeding na intrekken voorstel vast contract

HR | 23-01-2018 | Arbeidsovereenkomst

Een werkgever die in een vergevorderd stadium van onderhandelingen het aanbod voor een vast contract intrekt, kan verplicht worden een schad...

or

Het verschil: uitgeleend en ingeleend volgens de WOR

OR | 19-01-2018 | Uitzendkrachten

De beroepsbevolking bestaat uit een steeds groter wordende groep flexwerkers. Of uw organisatie werknemer uitleent of inleent heeft invloed...