Nieuws

s

Rekenregels per 1 januari 2022 gepubliceerd

Salarisadministratie | 07-12-2021 | Premies werknemersverzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels per 1 januari 2022 bekendgemaakt. Door de stijging van het b...

s

Veel wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 2022

Salarisadministratie | 08-11-2021 | Aangifte loonheffingen

Ieder jaar verandert er het een en ander in de aangifte loonheffingen. Per 2022 krijgt de werkgever te maken met extra veel aanpassingen. We...

a

Inclusieve werkgever heeft verlofregeling voor transgenders

Arbo | 02-11-2021 | Verlofregelingen

Transgender-werknemers die bij Ikea werken en een operatie willen ondergaan om van geslacht te veranderen, krijgen hiervoor betaald verlof....

hr

Verlofregelingen werknemers rond geboorte kind

HR | 15-10-2021 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers na de geboorte van een kind recht op deels doorbetaald ouderschapsverlof. Het is niet de enige verlo...

hr

Eerste Kamer stemt voor betaald ouderschapsverlof

HR | 12-10-2021 | Ouderschapsverlof

Het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit moet werknemers vanaf 2 augustus 2022 gedurende n...

hr

Wat betekent aanvullend geboorteverlof voor inkomen?

HR | 30-09-2021 | Geboorteverlof

Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben recht op betaald geboorteverlof van maximaal één keer de arbeidsduur per week. De regeling...

a

Aanvullend verlof wint voorzichtig aan populariteit

Arbo | 01-07-2021 | Ouderschapsverlof

Het recht op vijf weken betaald aanvullend verlof na de geboorte van een baby bestaat nu een jaar. De regeling ging op 1 juli 2020 in. De ci...

hr

Verlofvormen uit de WAZO met een uitkering van UWV

HR | 17-06-2021 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

In de Wet arbeid en zorg zijn diverse verlofvormen vastgelegd die het combineren van werk en zorgtaken voor werknemers eenvoudiger moeten ma...

hr

SER: minder flexwerk, WIA-wijzigingen en één verlofregeling

HR | 03-06-2021 | Flexwerkers

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn tot een akkoord gekomen over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt. De Sociaal-Economische...

s

Besluit Inkomstenverhouding gepubliceerd

Salarisadministratie | 26-04-2021 | Aangifte loonheffingen

Vanaf 1 januari 2023 krijgen werkgevers te maken met een nieuwe definitie van het begrip inkomstenverhouding. Het Besluit inkomstenverhoudin...