Nieuws

a

RI&E kan meer tijd kosten door aangepaste eisen

Arbo | 11-05-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De nieuwe eisen voor de RI&E die vorig jaar zijn ingevoerd, gaan niet alleen over de kerndeskundige die de RI&E mag toetsen. Ook sommige cri...

a

Overheidscampagne om werknemer op de fiets te krijgen

Arbo | 09-05-2023 | Gezondheid werknemer

Volgens de overheid kunnen werknemers vaker de fiets pakken om naar hun werk te gaan, maar doen ze dat niet uit gewoonte. Om ze te stimulere...

a

Praten over overgang op werkvloer is taboe

Arbo | 18-04-2023 | Gezondheid werknemer

In de week van 17 tot en met 21 april 2023 is het de Week van de Overgang. Een kans om volop aandacht te besteden aan de overgang, ook op he...

a

Duurzameinzetbaarheidsanalyse als plan voor de toekomst

Arbo | 14-03-2023 | Duurzame inzetbaarheid

Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren, kunnen werkgevers een duurzameinzetbaarheidsanalyse laten maken. Dit onderzoek ki...

a

Workaholic heeft meer kans op burn-outverschijnselen

Arbo | 25-01-2023 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Heeft een werknemer last van een werkverslaving – ook wel workaholisme genoemd – dan wil de arboprofessional dat tijdig signaleren. Zo’n wer...

a

Leidinggevende kan voorkomen dat mantelzorgers uitvallen

Arbo | 12-01-2023 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Werknemers die mantelzorg verlenen, lopen meer risico om uit te vallen. Doordat zij hun baan combineren met soms intensieve zorg voor een zi...

a

Maatregelen voor bevorderen vitaliteit werknemers

Arbo | 19-08-2022 | Preventie

Een gezonde leefstijl kan bijdragen aan meer vitaliteit bij werknemers. Dat zorgt er ook voor dat hun duurzame inzetbaarheid verbetert. Hoew...

a

Het verschil: PAGO en PMO

Arbo | 23-06-2022 | Preventie

Werkgevers verwarren het in de Arbowet verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) nogal eens met het preventief medisch...

a

Rol werkgevers in plan versterking mentale gezondheid

Arbo | 14-06-2022 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De coronacrisis heeft geleid tot een toename van psychische klachten en andere gezondheidsrisico’s bij de Nederlandse bevolking. Het kabinet...

a

Subsidie voor verbetering van mentale vitaliteit werknemers

Arbo | 10-06-2022 | Duurzame inzetbaarheid

Organisaties die extra ondersteuning willen bieden aan werknemers die door de coronacrisis mentale problemen hebben gekregen, kunnen vanaf 2...