Nieuws

b

Stichting moet register bijhouden van uitkeringen

Non-profit | 07-04-2021 | Stichting

Een stichting is verplicht om een uitkeringenregister bij te houden. In dat register komen de begunstigden te staan die een uitkering kregen...

b

Strategische planning en online werving zijn cruciaal

Non-profit | 31-03-2021 | Fondsenwerving

De coronacrisis leert dat goede doelen veerkrachtig moeten zijn. Hiervoor moeten goede doelen zich ook na de crisis richten op de mogelijkhe...

b

Erkenning voor donatieplatforms weer stapje dichterbij

Non-profit | 24-03-2021 | Fondsenwerving

Op dit moment is er nog geen specifiek toezicht geregeld voor donatieplatforms. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is daarom gekomen t...

b

Lagere opbrengst goede doelen in collecteweken 2020

Non-profit | 17-03-2021 | Fondsenwerving

De collecteopbrengst van de 25 collecterende goede doelen in een collecteweek was in 2020 36,2% lager dan in vergelijking met 2019. Vakblad...

b

Aparte juridische vorm maatschappelijke ondernemers

Non-profit | 10-03-2021 | Goede doelen

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat wil een aparte juridische status voor maatschappelijke organisaties: de maatschapp...

b

Sociale informatie heeft positief effect geefgedrag

Non-profit | 03-03-2021 | Fondsenwerving

Deelt uw organisatie sociale informatie (zoals informatie over wat andere donateurs gemiddeld aan het goede doel geven) aan de donateurs, da...

b

Verschillen generaties van belang voor fondsenwerving

Non-profit | 17-02-2021 | Fondsenwerving

Het geefgedrag van mensen verschilt per generatie. De nieuwe generatie ouderen (babyboomers) denkt anders over doneren aan goede doelen dan...

b

Publicatieplicht ANBI kan via CBF-Erkenningspaspoort

Non-profit | 10-02-2021 | ANBI

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren...

b

Het belang van vrijwilligerswerk in zeven punten

Non-profit | 03-02-2021 | Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers en de initiatieven van burgers zijn van grote maatschappelijke waarde voor de Nederlandse samenleving. Dit blijkt...

b

Tweede Kamer akkoord met invoering opt-insysteem

Non-profit | 27-01-2021 | Fondsenwerving

De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met een wijziging van de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat er een opt-insysteem voor telemarketin...