Nieuws

b

Stijging inkomsten en bestedingen goede doelen in 2019

Non-profit | 09-12-2020 | Goede doelen

De totale inkomsten van goede doelen zijn met 4% gestegen ten opzichte van 2018. Uit het onderzoek ‘feiten en cijfers goede doelen 2019’ van...

b

Wetsvoorstel transparantie geldstromen bij Tweede Kamer

Non-profit | 02-12-2020 | Fondsenwerving

In het Regeerakkoord hebben de regeringspartijen afgesproken dat ze de ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen via Nederlandse polit...

b

Minder collectanten door corona

Non-profit | 25-11-2020 | Fondsenwerving

Het zijn nog steeds zware tijden voor veel goede doelen. Collecteren is voor non-profitorganisaties lastig, omdat collectanten liever niet l...

b

Normen erkenningsregeling zijn op punten gewijzigd

Non-profit | 18-11-2020 | Goede doelen

Uw organisatie moet voldoen aan bepaalde normen om in aanmerking te komen voor de erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving...

b

Flinke stijging van de opbrengsten uit nalatenschappen

Non-profit | 04-11-2020 | Fondsenwerving

De opbrengst uit nalatenschappen maakt nog altijd een flinke groei door. De komende jaren zal dit nog verder stijgen. Dit blijkt uit de eers...

b

Daling van donateursvertrouwen zet verder door

Non-profit | 28-10-2020 | Fondsenwerving

In het derde kwartaal van 2020 is een verdere daling te zien van het donateursvertrouwen. De index voor het donateursvertrouwen daalde van -...

b

Stabiel beeld bij grote goede doelen in 2019

Non-profit | 07-10-2020 | Fondsenwerving

De grote goede doelen hebben het vorig jaar goed gedaan. De totale inkomsten bedroegen bijna € 1,8 miljard. Een groot deel van dat bedrag we...

b

Voorstel ruimere klantrelatie in opt-insysteem

Non-profit | 30-09-2020 | Goede doelen

De aanpassing van de Telecommunicatiewet en invoering van een opt-insysteem heeft al de nodige irritatie opgeroepen bij goede doelen. Tweede...

b

Goede doelen komen niet onder het UBO-register uit

Non-profit | 23-09-2020 | Goede doelen

Op 27 september 2020 neemt Nederland het UBO-register in gebruik. Ook stichtingen en verenigingen kunnen zich vanaf die datum inschrijven. W...

b

Geen aftrek meer van contante giften

Non-profit | 15-09-2020 | Goede doelen

Contante giften zijn niet meer aftrekbaar per 1 januari 2021. Daarnaast past het kabinet de regeling voor algemeen nut beogende instellingen...