Nieuws

or

Het verschil: gemeenschappelijke OR en groeps-OR

OR | 07-08-2017 | Groepsondernemingsraad (GOR)

Als uw organisatie uit verschillende vestigingen bestaat, is het mogelijk dat elke locatie zijn eigen ondernemingsraad heeft. Maar samenwerk...

fa

Vergeet balans- en uitkeringstest niet bij inkoop aandelen

Financiële administratie | 13-07-2017 | Aanmerkelijk belang (box 2)

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging flexibilisering bv-recht (Flex-bv) zijn de regels rondom de inkoop van eigen aandelen versoepe...

or

Hoe zichtbaar is uw OR bij de achterban?

OR | 22-07-2016 | Achterban van de OR

OR'en zijn niet in elke organisatie even zichtbaar. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015 blijkt dat 15% van de 46.000 ondervr...

or

Bepaal de beste OR-vorm voor uw organisatie!

OR | 13-06-2016 | Ondernemingsraad

Het is soms lastig om te bepalen welke structuur van medezeggenschap het beste bij uw onderneming past. Gaat het om één vestiging, dan volst...

or

Niet zomaar COR in plaats van GOR instellen

OR | 29-01-2016 | Centrale ondernemingsraad (COR)

Besluit de werkgever dat er in de organisatie een verandering moet komen van de medezeggenschapsstructuur, dan hoeft de ondernemingsraad (OR...

or

Kritiek op grote OR voor de hele rijksoverheid

OR | 27-05-2015 | Groepsondernemingsraad (GOR)

De ministerraad heeft onlangs een groepsondernemingsraad Rijk (GOR) in het leven geroepen. De ondernemingsraad van het ministerie van Veilig...

or

Nieuwe WOR-regels nog niet helemaal bekend

OR | 15-04-2015 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Een kantonrechter hield in een recente rechtszaak de versie van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan van vóór 19 juli 2013. Omdat een OR...

bv

OR weigert in te stemmen met besluit bestuurder

Ondernemen | 27-01-2014

Als uw bv over een ondernemingsraad (OR) beschikt, moet u deze in een aantal gevallen besluiten die u wilt nemen eerst voorleggen. U legt da...

or

Onthouden van instemming is soms onredelijk

OR | 10-01-2014 | Instemmingsrecht

Als de bestuurder uw OR een instemmingsverzoek voorlegt, kan uw OR besluiten om niet in te stemmen met het voorstel. Maar daarmee is de kous...

or

Gemeenschappelijke OR is geen GOR

OR | 18-10-2012 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Een gemeenschappelijke OR is niet hetzelfde als een groepsondernemingsraad (GOR). Naast de groepsondernemingsraad en de centrale onderneming...